Unang Yakap

In: Other Topics

Submitted By janellelim
Words 307
Pages 2
according to DOH
"The ENC Protocol is a step-by-step guide for health workers and medical practitioners issued by the Department of Health for implementation under Administrative Order 2009-0025.

What are these step-by-step interventions?

Immediate drying

Using a clean, dry cloth, thoroughly dry the baby, wiping the face, eyes, head, front and back, arms and legs.

Uninterrupted skin-to-skin contact

Aside from the warmth and immediate bonding between mother and child, it has been found that early skin-to-skin contact contributes to a host of medical benefits such as the overall success of breastfeeding/colostrum feeding, stimulation of the mucosa—associated lymphoid tissue system, and colonization with maternal skin flora that can protect the newborn from sepsis and other infectious disease and hypoglycemia.

Proper cord clamping and cutting

Waiting for up three minutes or until the pulsations stop is found to reduce to chances of anemia in full term and pre-term babies. Evidence also shows that delaying cord clamping has no significant impact on the mother.

Non-separation of the newborn from the mother for early breastfeeding initiation and rooming-in

The earlier the baby breastfeeds, the lesser the risk of death. Keeping the baby latched on to the mother will not only benefit the baby (see skin-to-skin contact) but will also prevent doing unnecessary procedures like putting the newborn on a cold surface for examination (thereby exposing the baby to hypothermia), administering glucose water or formula and foot printing (which increases risk of contamination from ink pads) and washing (the WHO standard is to delay washing up to 6 hours; the vernix protects the newborn from infection).

On the other hand, necessary actions such as eye care, vitamin K administration must be timed. Eye care must be done after the infant has located the…...

Similar Documents

Thanks to You

...isipan. Dumaan pa ang ilang taon. Malapit na ang palistahan sa elementarya sa aming barangay para sa mga mag-aaral sa unang baitang. Ang aking ama ang aking naging unang guro. Tinuruan nya akong gumamit ng lapis at papel at pati na rin ang pagbabasa. Siya ang namili ng aking mga gamit sa paaralan at ang nagpatahi ng aking mga uniporme. Nasaan ang aking Ina? Bakit wala pa rin siya? Dumaan pa ang ilang buwan at nakatungtong na ako sa elementarya. Unang araw ng eskwela, ang aking ama ang nagluto ng aking umagahan at naghanda ng aking pagkain para sa panang-halian. Plantsado na rin ang aking uniporme at nakahanda na din ang aking sapatos pero hindi pa rin ako handa para sa pagpasok. Parang may kulang sa akin na hindi ko mahanap. Teng! Teng! Teng! Hapon na pala, ngunit nakaupo pa rin ako malapit sa bintana ng aming silid aralan habang tanaw ang aking mga kamag-aral. “Bakit wala pa ang aking Ina? Buti pa sila, hatid at sundo lagi ng kanilang mga ina”, ang laging sambit ng aking isipan at muli akong nakaramdam ng pagtatampo habang pinapanood ang aking mga kapwa bata na nakayak sa kanilang mga ina at sabik ng umuwi . Nang nasa ikatlong baitang na ako sa elementarya, dumating na ang aking ina. Galing siyang ibang bansa para magtrabaho para sa aming dalawang magkapatid. Nahihiya ako sa kanya na lumapit pero ramdam ko ang kanyang pananabik. Mahigpit na yakap at halik ang kanyang iginawad sa akin. Hindi nagtagal gumaan na ang loob ko sa kanya. Isinama n’ya kami sa Fiesta Mall......

Words: 622 - Pages: 3

Jijiji

...gumaganap bilang Marang ang matalik na kaibigan ni Eden * Gloria Romero gumaganap bilang Lola Ida na nanay ni Eden * Shaina Magdayao gumaganap bilang Rose ang kaisa-isang tunay na anak nina Eden at Perry * Marian Rivera gumaganap bilang Lily unang inampon at kinaiingitan ni Rose * Yasmien Kurdi gumaganap bilang Dahlia nangangarap na maging isang “superstar” balang araw * Jiro Manio gumaganap bilang JR nagiisang lalaki na inampon ni Eden * Isabella De Leon gumaganap bilang Jasmine pang-apat sa mga inampon at kapatid n Violet * Rita Iringan gumaganap bilang Violet tunay na kapatid ni Jasmine at pang-apat na inampon * Sam Bumatay gumaganap bilang Daisy ang pinakabunso at huling inampon ni Eden Tema: * Ito ang pelikulang hindi lamang pang-drama ang makikita kundi may kahati pang komedya. Lahat ng pangyayari ay tumatalakay at tiyak na pang-pamilya. Buod: Sa isang simpleng bahay-kubong pinaliligiran ng mga panamin at mga alagang hayop naninirahan si Eden na kakikitaan ng pagiging masiyahin ngunit pinagbubulungan bilang isang matandang dalaga. Dahil sa ideya ni Lola Ida na makita ang kanyang anak na kumilos na parang isang ganap na magulang at swertihin sa buhay, ibinigay niya si Lily, ang unang inampon, sa buhay ni Eden. Noong una ayaw pa ni Eden na kupkupin ang bata ngunit napagisipan din niyang alagaan na lamang ito. Dahil sa kahit papaano ay lumago ng kaunti ang kanyang negosyo sa palengke, napagtanto nila na swerte nga pag-aampon.......

Words: 1169 - Pages: 5

Newborn Care

...LOCAL RELATED LIT. On December 7, 2009, the Department of Health launched the Unang Yakap Campaign. With this campaign, the DOH aims to cut down infant mortality in the Philippines by at least half. The campaign employs Essential Newborn Care (ENC) Protocol as a strategy to improve the health of the newborn through interventions before conception, during pregnancy, at and soon after birth, and in the postnatal period. The ENC Protocol provides an evidence-based, low cost, low technology package of interventions that will save thousands of lives. Based on health statistics, the Philippines is one of the 42 countries that account for 90% of under-five mortality worldwide. 82,000 Filipino children under five years old die every year. 37% of them are newborn. Majority of them (3/4) die within the first two days of life. Mostly due to stressful events or conditions during labor, delivery and immediate postpartum period. The current practice of handling newborns, like clamping and cutting the umbilical cord and washing the baby right after birth, have been known to actually contribute to the high incidence of neonatal deaths and illnesses in the country. Thus the need for a paradigm shift from the prevailing standard procedures into the new protocol. Health Secretary Duque explained that the ENC Protocol involves focusing on the first hours of life of the newborn with the manual guiding health workers in providing evidence-based essential newborn care. Essential Newborn Care......

Words: 3976 - Pages: 16

Isang Paghahambing Na Pag-Aaral Sa Epekto Ng Paninirahan Sa Dormitoryo at Sa Sariling Tahanan Ng Mga Mag-Aaral Sa Unang Taon Ng Unibersidad Ng Manila Sentral Sa Kursong Parmasya

... determinasyon, at pakikisama bago malampasan. Kalimitan, sa layo ng tirahan ay napipilitan o di kaya’y gustong manirahan sa boarding house o sa mga dormitoryo. Ayon sa isang pag-aarral sa Colorado College, USA nina de Araujo at Murray noong taong 2010, merong sapat at magandang dahilan ang pagtira sa isang dormitory, maliban sa hindi problema ang mga gawaing pambahay, ito daw ay pwedeng magkaroon ng magandang epektong pang-akademiko sa isang estudyante. Inilahad naman ni Thompson et al (1993) karamihan sa mga naninirahang mga mag-aaaral sa unang taon sa kolehyo na nakatira sa mga dormitoryo ang nakakapagtapos sa kolehiyo. Halos lahat ng mga pag-aaral kabilang ang mga nabanggit ay nagsasabing merong magandang epekto pang-akademiko ang pagtira sa ganitong pamayanan. Subalit, hindi nito mabubura ang katotohanang mahirap at maraming pagsubok ang kakaharapin ng isang estudyanteng naninirahan malayo sa kanilang pamilya lalo na kung unang beses niya itong gagawin. Ayon kay Joshua Huffman (2010), maaring magdulot ng mga masamang epekto ang pag-dodormitoryo. Inilahad niya na bagamat maraming pwedeng matutunan ang isang mag-aaral sa paninirahan sa ganitong pamayanan ay hindi maiiwasan ang laki ng gastos na kakaharapin nito at hindi rin sila nalalayo sa peligro lalong lalo na kung ito ay nasa labas ng unibersidad. Maaring matuto ng mga masasamang bisyo ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng kanilang mga dorm mates. Dagdag pa ni Huffman, sa haba ng araw na pamamalagi ng isang......

Words: 836 - Pages: 4

Research Paper

...kumpara sa mabigat na asukal na dadalhin naman nito. "O ano, Agila, payag ka ba?" untag ni Maya. "Aba oo, payag na payag ako." " Sige doon tayo mag-uumpisa sa ilog na 'yon at doon tayo hihinto sa ituktok ng mataas na bundok na iyon," wika pa ni Maya. Gusto ng matawa ni Agila sa katuwaan dahil tiyak na ang panalo niya, subalit hindi siya nagpahalata. At sisimulan nga nila ang paligsahan. Habang nasa kalagitnaan na sila ng kalawakan ay siya namang pagbuhos ng malakas na ulan. Nabasa ang bulak na dala-dala ni Agila kaya bumigat ito ng husto. Nahirapan si Agila , kaya bumagal ang lipad niya. Samantalang ang mabigat sa asukal na dala-dala naman ni Maya ay nabasa din ulan kaya natunaw ito. Napabilis ang lipad ni Maya. Dahilan sa pangyayari, unang nakarating si Maya sa ituktok ng mataas na bundok at tinalo niya ang mayabang na Agila. MENSAHE: Maging mapagpakumbaba sa lahat ng ating mga ginagawa. Huwag maging mayabang at huwag ding maliitin ang kakayahan ng ating kapwa. ------------------------------------------------- Sanaysay Ang sanaysay ay isang maiksing komposisyon na kalimitang naglalaman ng personal na opinyon ng may-akda. Ang sanaysay na pormal o baguhan - sanaysay na tinatawag din na impersonal - Naghahatid ng mahahalagang kaisipan o kaalaman sa makaagham at lohikal na pagsasaayos ng mga materyales tungo sa ikalilinaw ng pinakapiling paksang tinatalakay.Maanyo rin ito kung turingan sapagkat ito'y talagang pinag-aaralan. Maingat na pinili......

Words: 2609 - Pages: 11

Mga Maling Gawi Sa Pag-Aaral Ng Mga Estudyante Sa Unang Taon Sa Kolehiyo

...New Era University Kolehiyo ng Edukasyon Mga Maling Gawi sa Pag-aaral ng mga Estudyante sa Unang Taon sa Kolehiyo ng Edukasyon Jacinto, Aileen Nicole Magsayo, Michelle Love Pombo, Charisse Ipinasa kay: Prof. Josefina Magno Kabanata I Ang Suliranin at ang Kaligiran Nito Panimula Simula elementarya hanggang kolehiyo hindi maiiwasan ang pag-aaral para sa susunod na aralin o bilang paghahanda para sa periodical tests o midterm/final exam. Bilang mag-aaral mayroon tayong iba’t-ibang gawi upang hindi maging mabigat ang magrepaso o magbasa ng mga aralin. Nandiyan ang makinig sa musika habang nagbabasa, maglagay ng mga makukulay na highlighters sa mga salitang importante sa aralin, magre-write ng mga notes at mag-aral kasama ang mga kaibigan. Karamihan sa kanila (mag-aaral) ang nagsasabing epektibo ito upang makintal sa isip ang mga asignaturang kanilang nililimi. Ngunit batay sa mga pagsasaliksik, ang mga itinuturing na tradisyonal na paraan ng pag-aaral ay hindi nakakatulong sa lubos na pagkatuto ng isang estudyante. Kinakailangan itong baguhin upang maging epektibo ang resulta sa mga grado ng mag-aaral. Ang layunin ng pananaliksik na ito ay (a) malaman ang gawi sa pag-aaral ng mga estudyante (b) magbigay ng mga tamang paraan kung sakali mang may mali sa nakagawian nila at (c) matulungan ang mga mag-aaral na pataasin ang kanilang grado sa......

Words: 1080 - Pages: 5

Salawikain

...Salawikain 1. Nasa tao ang gawa nasa Diyos ang awa. 2. Ang buhay ay parang Gulong,minsan nasa ibabaw,minsan naman ay nasa ilalim. 3. Ang isip ay parang Itak,Sa hasa tumatalas Bugtong 1. Kabaong na walang takip, BANGKA Sasakyang nasa tubig. 2. Tumakbo si Tarzan, ZIPPER Bumuka ang daan. 3. Nagsaing si Betong, BIBINGKA Nasa ibabaw ang Tutong. ALAMAT Noong unang panahon, ang mga hayop ay nakapagsasalita at nagkakaintindihan. Sila ay magkakaibigan. Ang daigdig ay napakapayapa at animo'y isang paraiso. Ang mga aso, pusa at daga ay mabubuting magkakaibigan. Sama-sama silang kumakain. Lagi silang nagbibigayan at nagtutulungan sa kani·kanilang mga suliranin. Subali't ang lahat ng ito ay nasira dahil lamang sa isang pangyayari. Isang araw, umuwi ang aso na may dala-dalang buto para pagsaluhan nila ng kaniyang mga kaibigang pusa at daga. Wala doon sina pusa at daga dahil naghahanap pa rin ang mga ito ng pagkain. Nakarinig ng ingay ang aso sa pintuan ng bahay. Inilapag ng aso ang buto at tumakbo sa labas upang tingnan kung ligtas ang kaniyang amo. Sa oras naman na iyon ay dumating ang daga. Malungkot siya dahil wala siyang nakuhang pagkain. Nakita niya ang buto. Kinuha niya ito at dinala sa bubungan ng bahay. "Mamayang gabi ay may pagsasaluhan kami ng aking mga kaibigang aso at pusa." bulong ng daga sa sarili. Pagbalik ng aso sa bahay ay nagulat ito ng makitang walana ang iniwang buto. Naghanap nang naghanap ang aso subalit hindi rin niya makita......

Words: 1313 - Pages: 6

My First Document

...hiniram nang buo ayon sa mga sumusunod na kondisyon: Pantanging ngalan Tao Quirino John Lugar Canada Valenzuela City Gusali Ceñeza Bldg. State Condominium Sasakyan Qantas Airlines Doña Monserat Pangyayari First Quarter Storm El Niño Salitang teknikal o siyentifiko Halimbawa: cortex enzyme quartz filament Marxism x-ray zoom joules vertigo infrared Salitang may natatanging kahulugang kultural Halimbawa: cañao (Ifugao) →pagdiriwang señora (Kastila) →ale hadji (Maranao) →lalaking Muslim na nakapunta sa Mecca masjid (Maguindanao) →pook dalanginan, moske vakul (Ivatan) →panakip sa ulo bilang pananggalang sa ulan at init, yari sa palmera o dahon ng saging ifun (Ibanag) →pinakamaliit na banak azan (Tausog) →unang panawagan sa pagdarasal ng mga Muslim Salitang may iregular na ispeling o gumagamit ng dalawang letra o higit pa na hindi binibigkas o ang mga letra ay hindi katumbas ng tunog. Halimbawa: bouquet rendezvous laissez-faire champagne plateau monsieur Salitang may internasyonal na anyong kinikilala at ginagamit. Halimbawa: taxi exit fax Gamitin ang mga letrang F, J, V, Z para katawanin ang mga tunog /f/, /j/, /v/, /z/ kapag binaybay sa Filipino ang mga salitang hiram Halimbawa: fixer →fikser subject →sabjek vertical →vertikal zipper →ziper Gamitin ang mga letrang C, Ñ, Q, X sa mga salitang hiniram nang buo. Halimbawa: cornice cell reflex requiem xenophobia cataluña Mga Tiyak na Tuntunin sa Gamit ng Walong......

Words: 4512 - Pages: 19

Mga Unang Yugtong Gawaing Panretorika

...Mga Unang Yugtong Gawaing Panretorika FILIPINO 3 Sangkap sa Pagpapahayag o Diskurso • Imbensyon (Bago Sumulat) • Materyales • Kaparaanan • Organisasyon • Istilo • Pantulong-viswalisasyon • Deliveri o paghahatid 1. Imbensyon (Bago Sumulat) Kinapapalooban ang unang bahaging ito ng mga sumusunod: • Pagpili sa Paksa • Pagsusuri sa mga tagapakinig o mambabasa • Pagdedetermina sa mga layunin • Pagpapahayag ng tesis 1. Imbensyon (Bago Sumulat) Kinapapalooban ang unang bahaging ito ng mga sumusunod: • Pagpili sa Paksa § Ang pagpili ng paksa ay kailangang kawilili at malawak ang kabatiran. § Maaaring gamitan ito ng paraang “brainstorming” 1. Imbensyon (Bago Sumulat) Kinapapalooban ang unang bahaging ito ng mga sumusunod: b) Pagsusuri sa mga tagapakinig o mambabasa – Isaalang-alang ang mga demografik nilang katangian: edad, edukasyon, kasarian, okupasyon at kita; ang kanilang kultural na kaligiran o bakgrawn: lahi, relihiyon, at nasyunalidad; mga hiyografik nilang pinanggalingan; at mga samahang kanilang kinamimiyembrohan. 1. Imbensyon (Bago Sumulat) Kinapapalooban ang unang bahaging ito ng mga sumusunod: c) Pagdedetermina sa mga layunin v mabigyang aliw ang mga tagapakinig v maipaunawa sa kanila ang mga imformasyon v mahikayat silang baguhin ang kanilang dating paniniwala 1. Imbensyon (Bago Sumulat) Kinapapalooban ang unang bahaging ito ng mga sumusunod: • Pagpapahayag ng tesis ü Balangkas ng mga tiyak na elemento ng panayam ang......

Words: 1279 - Pages: 6

Unang Yakap

...The current practice of handling newborns contributes to the high incidence of neonatal death and illnesses in the country. Doctors are introducing a new way of caring for newborns in the first few minutes of life, which could cut by almost half the number of newborn deaths estimated at 40,000 each year according to thisreport. Important points in the new program of the Department of Health (DOH) and World Health Organization that should be imposed are as follows: 1) dry the newborn immediately after birth (instead of washing) to prevent hypothermia and the risks related to it, 2) initiate skin contact with the mother by placing the baby on the mother’s chest or abdomen to provide warmth, increase the duration of breastfeeding, and allow the “good bacteria” from the mother’s skin to infiltrate the newborn, and 3) delay the cord clamping by two to three minutes after birth (or wait until the umbilical cord has stopped pulsing) to increase the baby’s iron reserves, reduce the risk of iron-deficiency anemia and improve blood circulation. These are basically in line with the Essential Newborn Care (ENC) protocol. When I read about this, I had mixed emotions. On one hand, I got disappointed for I know it was not strictly observed when I gave birth to my 4 children. On the other hand, I felt grateful that an effort is being directed towards its strict implementation. There are only three hospitals in the Philippines currently subscribing to the ENC protocol so far—Quirino......

Words: 709 - Pages: 3

Ang Unang Regla Ni John Analysis

...October 13, 2015 Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela BA Communication Studies Major in Theatre Arts 4-1 Thesis Production “Ang Unang Regla Ni John” Ni: EM Mendez By: Elisia Jades Malicdem Ma. Lilyn Lupo Jay-Ar Empinado Jasper Roberto Jerome Angelo Tepace Introduction: ”Ang Unang Regla ni John is a play about a boy’s journey to manhood, his developing and growing preference towards who he really is. The concept of this play is about growing up, its reality and the tags along with it. It also focuses on LGBT Community to be represented by John, the 11 year old lead character in the story. The story will depict acceptance, freedom and responsibility where the lead character will discover what he really wants to be in spite of being surrounded by his gender oriented family. Brought up in the ideology of “machismo” Mang Julian, John’s father who has an occupation of being a barber raise the three of them with the belief of ‘the more hair you have, the manlier you are’ however his younger son John viewed it the other way. Unlike his elder brothers, Jerome and who fantasize about women particularly the pin up poster of “the dream girl” on their barber shop, John admires her for being flawless, hairless on particular areas where a boy’s hair grow. John wants to be like her. Later on in the story after the dream girl visit his dreams, everything suddenly became crystal clear to John. Instead of having “wet dreams”, he was enlightened about his gender......

Words: 737 - Pages: 3

Lipstick

...koneksyon ng kanilang mga pamilya. Tuwing pagkatapos ng klase nangangalap sila ng impormasyon tungkol sa mga namatay. ------------------------------------------------- At sinimulang siyasatin ang mga ugnayan ng mga trahedyang ito. Hinihintay nina Jackson at Michael si Nami na sumaglit sa palikuran. “Pare, puwede bang puntahan mo na si Nami? Magkita nalang tayo sa labas ng eskwelahan. May nakalimutan kasi akong gamit sa silid-aralin.”nagmamadaling pakiusap ni Jackson. Tumango lang ang binate at naglakad na patungo sa palikuran. Akmang kakatok na ito sa pinto nang bigla itong bumukas at lumabas ang nagmamadaling si Nami. Sa lakas ng kanilang pagkabangga ay natumba sila. Nagulat sila nang mapansin ang posisyon nila. Nasa ilalim si Michael habang yakap si Nami na nakapaibabaw sakanya. Agad namang tumayo ang dalaga. “Pasensya na! Hindi ko naman kasi inasahang nasa labas ka pala.” Tumawa ito ng mahina at sinimulang pulutin ang mga gamit niyang nagkalat sa sahig. “Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Wala ka namang kasalanan.” Mahinang sagot ng binata. Tumulong siya sa pagpulot ng mga natitirang gamit. Namula ang mukha nito nang ang lipstik ng dalaga ang nakuha. Tanawa naman ulit si Nami at kinuha ang lipstik niya. “Hindi naman mababawasan ang pagkalalaki mo kung makahawak ka ng gamit ng babae, Michael.”pangaasar nito. Hindi pa sila lubos na nalilinawan ay may panibago nanamang biktima. Nagtulong-tulong sila na mas pag-aralan at siyasatin pa lalo dahil sa pagaalalang baka may......

Words: 1688 - Pages: 7

Unang Yakap

...into the new protocol. With the new protocol, the DOH expects a sharp cut in infant deaths to remove the Philippines from the list of 42 countries that account for 90 percent of global deaths among children below five years old We’re launching this protocol in collaboration with the World Health Organization to help solve this newborn-mortality problem because if it is not reduced by at least half, the goal of reducing childhood mortality by two-thirds by 2015 will not be met,” (Duque III). The campaign is embodied in an administrative order entitled “Adopting New Policies and Protocol on Essential Newborn Care (ENC),” which details specific policies and principles to follow for all health-care providers involved in newborn care. Unang Yakap was developed by the DOH to reduce the child mortality rate. Its objectives 1.To provide evidence-based practices to ensure survival of the newborn from birth up to the first 28 days of life. 2. To deliver time-bound core intervention in the immediate period after the delivery of the newborn. 3. To strengthen health facility environment for breastfeeding initiation to take place and for breastfeeding to be continued from discharge up to 2 years of life 4.To provide appropriate and timely emergency newborn care to newborns in need of resuscitation. 5. To ensure access of newborns to affordable life-saving medicines to reduce deaths and morbidity from leading causes of newborn...

Words: 460 - Pages: 2

Buhay Ko O Buhay Mo

...mangyari? Bakit hindi pa ako tumakas kanina? Hindi! Kung tumakas ako, paano ka? Kung itututok ko kaya ang baril sa babaeng nasa dilim, mauunahan ko kaya siyang magpaputok? Hindi! Kung mamatay ka kaya sigurado bang mabubuhay ako? Kung mamamatay ba ako dahil hindi kita babarilin, nakasisiguro ba akong mabubuhay ka? Mayroon kayang bala ang mga baril na hawak namin? Bakit ba ako tanong nang tanong? Hindi! Hindi ko alam ang sagot! Nalilito ako! Nalilito ako…kung buhay ko o buhay mo ang pipiliin ko. Ahh! Masakit sa ulo! Kahit na hindi ko ginugusto, unti-unting tumaas ang aking mga braso at itinutok sa mukha mo ang baril. Nanginginig ang malamig kong mga kamay. Nagsalita ka gamit ang iyong nanginginig na boses, “Huwag Kenneth!” Ahh! Parang unang puputok ang ulo ko kaysa sa baril na hawak ko pagkatapos mong banggitin ang aking pangalan kasunod ng huwag. Nanginginig ka at gusto ko nang bitiwan ang pistol upang hilahin ka papalabas ng kabaliwan na ito. “BARILIN MO SIYA!” Sigaw muli ng babae sa dilim na parang nagmamakaawa na sa pagka-inis. Natatakot ako para sa sarili ko kaya nasabi kong, “Patawad kaibigan…ngu…ngunit…(hindi)…ayaw ko nang malagay sa alanganin dahil sa iba! Paalam!” Parang puputok na ang aking ulo pagkasabi ko ng animo’y kasinungalingang iyon. Umiikot ang aking pakiramdam habang dahandahan kong hinihila ang gatilyo nga baril, habang nakititig tayo sa isa’t isa. Humihigpit ang hawak ko sa baril, nanginginig ang aking mga binti. BANG! ......

Words: 2155 - Pages: 9

Knowledge and Conformance on Essential Newborn Care

...philstar.com/Article.aspx?articleId=554053&publicationSubCategoryId=80). The following time-bounded interventions are routinely performed first and other interventions are delayed and unnecessary procedures are omitted, if it is not indicated. In totality, the ENC Protocol provides an evidence-based, time-bound, low cost and low technology package of interventions.  On December 7, 2009, the Department of Health launched the Unang Yakap Campaign. With this campaign, the DOH aims to cut down infant mortality in the Philippines by at least half. The campaign employs the Essential Newborn Care (ENC) Protocol. Statistics showed that the early outcomes of ENC implementation has shown reduction on neonatal deaths in select DOH-retained hospitals including deaths from neonatal sepsis and complications of prematurity (http://dev1.doh.gov.ph/node/2664).According to Duque (2009) it is the firm resolve of the Department of Health to ensure deliveries are attended by skilled health professional in well-equipped and accessible health facilities. The Unang Yakap Campaign focuses on the following: hospital reform agenda, network of centers of excellence, curriculum changes and social marketing campaign. The Administrative Order 2009-0025 (Adopting Essential Policies and Protocols on Essential Newborn Care) issued on December 2009 which has been adopted in the different health care facilities in Malaybalay City, Bukidnon since September 2011, is still young in its implementation.......

Words: 6901 - Pages: 28

Atatrk'n Syledii Bilinen Szler | GamerLink Inc. | Coffee Vanilla