Summary Doc

In: Business and Management

Submitted By JAMES77
Words 269
Pages 2
Gloria:
In our first week of management theory we learned about some of the functions of management such as planning, controlling, leading and organizing. Using money and time properly was very informative. How an organization can impact the public positively or negatively was another learning process that we all found to be valuable information from the responses in the discussion and participation questions. Looking at efficiency, external and internal factors along with environmental scanning, technology and intelligent analysis was a bonus because so many of these things are taken for granted and when used incorrectly will hurt an organization. All organizations need to be aware of their image in the publics eye. Sometimes it's not what you say but your actions that the organization takes can often hurt them as well. Learning that there is usually a team like structure in place such as high level, mid level and lower level management within an organization was an effective tool too. We were informed about the specific roles each level plays within the organization. Once we learned which team we were put into we had to prepare our team charter with contact information and availability so we could communicate with one another and learn how to work together within a team environment.
Lastly we all had to identify a specific time in our lives when we had to make a personal or professional decision and compare those decisions with this past weeks learned information. This really made us break down our thought to see if we would have done something similar or differently because of our new found…...

Similar Documents

Docs

...as we have done in this chapter to take into account anticipated changes in selling prices, fixed costs, and the sales mix that would otherwise violate the assumptions. For example, in a decision that would affect fixed costs, the change in fixed costs can be explicitly taken into account as illustrated earlier in the chapter in the Acoustic Concepts example on pages 235–238. Instructor’s Note Point out that nothing is sacred about these assumptions. When violations of these assumptions are significant, managers can and do modify the basic CVP model. Spreadsheets allow practical models that incorporate more realistic assumptions. For example, nonlinear cost functions with step-fixed costs can be modeled using “IF . . . THEN” functions. Summary CVP analysis as presented in this chapter is based on a simple model of how profits respond to prices, costs, and volume. This model can be used to answer a variety of critical questions such as what is the company’s break-even volume, what is its margin of safety, and what is likely to happen if specified changes are made in prices, costs, and volume. A CVP graph depicts the relationships between sales volume in units on the one hand and fixed expenses, variable expenses, total expenses, total sales, and profits on the other hand. The CVP graph is useful for developing intuition about how costs and profits respond to changes in sales volume. The contribution margin ratio is the ratio of the total contribution margin to total sales.......

Words: 25439 - Pages: 102

Độc Thân

...Bởi vì em độc thân nên chẳng mấy khi em bước chân vào những gian hàng dành cho nam giới. Những nơi em lui tới khi mua sắm, nếu có bán đồ nam, em cũng chẳng buồn nhìn ngắm. Thật tiết kiệm thời gian... và tất nhiên... cả tiền bạc nữa :"> :"> :"> Bởi vì em độc thân nên em toàn đi ăn hàng. Chẳng việc gì phải nấu nướng cho gian nan để rồi một mình tự ăn, tự rửa. Bởi vì em độc thân, em sẽ thoải mái nhìn ngắm những cặp tình nhân đang đong đưa hờn dỗi, rồi cười *** nẻ khi thấy họ có những hành động thật… dở hơi nơi công cộng. Bởi vì em độc thân, em sống một mình, nên cái gì em cũng biết làm, từ sửa đường ống nước ( thực ra chính xác là "gọi thợ sửa đường ống nước" ) thay vì mè nheo, õng ẹo, gọi "anh ơi" mỗi khi khó khăn tới. Thậm chí em còn có thể tự treo khung ảnh ở tít trên cao, ngay cả khi em lùn tịt, tự khuân vác và bê đồ… điều này rất khó nhưng độc thân lâu rồi thì nó cũng đơn giản thôi. Bởi vì em độc thân nên buổi tối, trước khi đi ngủ, thay vì thủ thỉ "anh yêu, ngủ ngon", em chỉ việc lăn bon bon trên giường như heo con rồi ngủ ngon mà không cần ai chúc và chẳng phải chúc ai… Bởi vì em độc thân nên buổi sáng ngủ dậy điểm đến ngay lập tức của em là bên chiếc bàn chải đánh răng, chứ chẳng phải níu kéo ánh mắt trên giường, hay tâm trí treo ngược bên điện thoại để í ** với ai đó, điều gì đấy. Bởi vì em độc thân nên em sẽ chẳng cần quan tâm đến những ngày lễ ngớ ngẩn… Như Valentine chẳng hạn… quà cáp thật mệt người! Bởi vì em độc thân nên 24 tiếng trong ngày của em, hoàn toàn...

Words: 344 - Pages: 2

Doc, Pdf

...Analyze- Discreptive Statistics-Crosstables- chọn biến xác định vào ROW, chọn biến tính chất vào Column – Vào CELL chọn các giá trị liên quan: Obcerved, row, column, total… -Continue- OK XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG, GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH, ĐỘ LỆCH CHUẨN BIẾN ĐỊNH LƯỢNG 1. Xác định giá trị trung bình và độ lệch chuẩn MỘT BIẾN ĐỊNH LƯỢNG LIÊN TỤC đơn giản: 1.Vào Data view 2.Analyse/ Descriptive Statistics/ Descriptive 3.Chọn biến cần xác định 4.Trong Option chọn giá trị cần tìm: mean, SD, SE,… 5. OK 2. BIẾN SỐ ĐỊNH LƯỢNG XĐ SỐ TRUNG BÌNH và ĐỘ LỆCH CHUẨN theo tính chất 1.Analyse/Compare Means/Means 2.Chọn biến cần xác định vào ô Dependent (phụ thuộc) tuổi 3.Chọn biến xác định tính chất vào ô Independent (độc lập) giới 4.Tùy chọn Option: + Chọn Means, SD,.. Qua ô Cell Statistics + Continue/OK VẼ BIỂU ĐỒ CHIA THÀNH NHIỀU NHÓM TÍNH TỶ LỆ THEO NHÓM TRANSFORM/Recode/Into defferent variables Nhập biến cần chia nhóm vào ô: String variables/Output variables: ví dụ:tuổi Nhómt3 (Label: nhóm tuổi) chọn change: tuổi Nhómt3 Chọn Old and new value vào new value nhập giá trị nhóm mới: nhom1/ vao Range nhập gia trị nhóm1: vd 1 thoguh 30 hoặc Range lowest trough 31 nhom2 31 thoguh 50/nhom3 Range highest trough 51 + Continue/OK Ví dụ: Nếu nhiều nhóm xếp vào một nhóm thì xếp như sau: vd muốn xếp: Mù chữ, TH – Học vấn thấp THCS, THPT -Học vấn thấp trung bình Cđẳng, ĐH – Học vấn cao ta làm như......

Words: 2424 - Pages: 10

Doc Memory Summary

...Memory Summary Lewana Jackson Essentials of Psychology/Psy-211 October 27, 2014 Mark Ammer Memory Summary Three Stages of Memory The first stage of memory is encoding. What is encoding? According to Miller (1956), Encoding is “When information comes into our memory system it needs to be changed into a Form that the system can cope with and understand so it can be stored.” Miller uses the example Of changing money in a foreign country to explain encoding. According to Miller, there are three ways information can be encoded: 1. Visual (picture) meaning if one sees something they are more apt to remember the item or Subject. An example is when children are taught how to count money. When they use play Money and actually use the items they see and feel what coins and the dollar bill sizes mean. 2. Acoustic (sound) meaning if I only had hearing as that of a blind person, I would be able to Recognize someone that I knew based on the sound of his or her voice including the pitch. I would be Able to determine if they are happy or sad based on the sound of their voice. 3. Semantic (meaning) as in certain cultures and professions people have different meanings and Nicknames for item and people. A prime example would be in the African American culture a Light-skinned person is referred to as “Red Bone”. Memory Storage Memory is stored two ways according to Miller (1956): 1. Short Term Memory (STM). This......

Words: 453 - Pages: 2

Doc Quyen

...minh họa về một mảng độc quyền bán thuần tuy và chỉ rõ cách thức mà hãng này lựa chọn sản lượng và lợi nhuận trong ngắn hạn và dài hạn. LỜI MỞ ĐẦU Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường,quy trình trao đổi hàng hóa diễn ra ngày càng lớn, với chủng loại hàng hóa ngày càng phong phú, phương thức trao đổi đa dạng, nhất là sau thời kì Việt Nam ra nhập WTO. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân như đạt được tính kinh tế theo quy mô,bản quyền, sự kiểm soát yếu tố đầu vào hoặc do chính phủ, đã dần tới độc quyền về kinh tế. Độc quyền trong kinh tế học là trạng thái thị trường chỉ có duy nhất một người bán và sản xuất ra sản phẩm khó có sản phẩm thay thế gần gũi. Độc quyền được phân theo nhiều tiêu thức: mức độ độc quyền, nguyên nhân của độc quyền, cấu trúc độc quyền. Bài thảo luận của nhóm 5 sẽ giới thiệu và phân tích cụ thể về thị trường độc quyền thuần túy nói chung và cách thức của dịch vụ cung cấp nước sạch lựa chọn sản lượng và lợi nhuận trong ngắn hạn nói riêng. Bởi dịch vụ cung cấp nước sạch là độc quyền tự nhiên do hãng đạt được tính kinh tế theo quy mô khoảng biến thiên thích hợp của sản lượng. PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Thị trường độc quyền bán thuần túy. 1.1 Khái niệm thị trường độc quyền bán thuần túy. ➢ Thị trường độc quyền bán là thị trường có 1 người bán nhưng có nhiều người mua. VD: Ở VN có 1 số ngành độc quyền bán như hàn không, điện nước, dịch vụ chuyển phát thư của bưu điện, buôn bán vũ khí,… ➢ Nhà độc quyền bán là......

Words: 4651 - Pages: 19

Doc Doc Doc

...Paper ------------------------------------------------- Use this method if you'd like to upload a document from your computer. We support the following file types: doc, docx, pdf, wps, rtf, odt 2. Title: 3. Category:                          4. Tags: Add tags separated by commas (,) 5. Paper and Bibliography: -------------------------------------------------   No file was uploaded 6. I agree to TermPaperWarehouse.com's Terms and Conditions. Join There are ABSOLUTELY no membership fees at TermPaperWarehouse.com. TermPaperWarehouse.com is completely free! Simply donate one essay to the site to create your account. It only takes five minutes to create an account and you'll have instant access to the site. ------------------------------------------------- Top of Form User Information 1. Email Address: 2. Username: Available 3. Password: 4. Birth Date:                                                                                                                                                                  5. Sex: Male  Female Paper Information 1. Select submission method:Upload Copy & Paste Your Paper ------------------------------------------------- Use this method if you'd like to upload a document from your computer. We support the following file types: doc, docx, pdf, wps, rtf, odt 2. Title: 3. Category:                          4. Tags: Add tags separated by commas (,) 5. Paper and......

Words: 266 - Pages: 2

Docs

...employed by the businesses to design and send their e-mail campaigns. | |2 |Chatter | | |Chatter app helps the employee to share important information about organization in real time. One can get the instant feed regarding | | |any issue. | |3 |Google Apps for Business | | |Google offers creating text documents, spreadsheets, presentations, etc., on Google Docs which allows the business users to share them | | |in collaborating manner. | |4 |Quickbooks | | |It offers online accounting solutions for a business. It helps in monitoring cash flow, creating VAT returns and creating business | | |reports. | Data Storage and Backup Box.com, Mozy, Joukuu are the applications offering data storage and backup services in......

Words: 17343 - Pages: 70

Summary

...Summary of Online Degrees Could Be a Good Fit for Some In the article Online Degrees Could Be a Good Fit for Some Teens Briana Boyington is portraying that there is no correct type of college. There are different options for a different variety of learners and their different circumstances; whether it be a job, financial instability, or a student just needs relief from classroom learning. These options include four year universities, community colleges, and online degree programs. There are positives and negatives for every option. A few negatives for online degree programs is students lose some of the social interactions with other students and faculty that occur when attending school on campus. Employers are sometimes weary of hiring students that only have an online degree, campuses that offer both online and in class learning are looked at more highly. It is made clear in this article that online learning is a robust choice for a student who is self-determined, not likely a successful path for a student who has struggled in the classroom. When graduating high school online degree programs aren’t typically broadcasted, or encouraged. Most teenagers are set on living the college life so to speak. Boyington suggests that even though online learning is not the typical pathway, it could be a great path to success for many students who can’t go away to college as initially planned. A good online school would be one that inspires students to interact and get as close to......

Words: 280 - Pages: 2

Summary Doc

...Summary Title: Hand-on maxim a recipe for success Reference Yu, E 2007, ‘Hands on maxim a recipe for success’, South China Morning Post, 12 February, p.6. Summary This reading told about the success progress of Michael Wu and how the influencing factors affect his management style. According to the reading article, in 1992, Michael Wu Wei-kuo gave up the opportunity form US investment bank with high salary, and became a delivery boy in his family business(Yu, E 2007). After went through tough time as a trainee toiling which benefited him a lot, in 2000, he took over the business from his grandfather who still want to supervised everything. As a result, the renovation is slow. Then, influenced by city’s changing tastes, he moved on from the old and launch a brand, which earned abundant revenue and successfully became worldwide(Yu, E 2007). Michael Wu states that worrying about high risk, his grandfather had been extremely against this change until he convinced him the idea was welcomed by youth(Yu, E 2007). Compared with his grandfather, Micheal Wu is more creative, risky and hand-off. Due to several influencing factors such as the modern trend, the hand-on mode of his grandfather and the needs to break with traditional, he formed his own management style. According to article, Michael Wu prefers to expand by acquisition and keep company roots when reform(Yu, E 2007). Besides, he likes to delegate more and give his staff freedom and authority, while he......

Words: 281 - Pages: 2

Summary

...Summary 1. A summary is a clear concise orderly retelling of the contents of a text and is ordinarily about 1/3 or 1/4 as long as the original. To make a summary you should: a) write out clearly in your own words the main points of the text, subordinating or eliminating minor points; b) preserve the proportion of the original; c) change direct narration to indirect, use words instead of word combinations and word combinations instead of sentences; d) omit figures of speech, repetitions and most examples; e) use proper names instead of personal pronouns; f) don’t introduce any extra material by way of opinion, interpretation or appreciation. 2. Words and phrases suitable for a summary: a) At the beginning of the story the author describes (depicts, dwells on, touches upon, explains, introduces, mentions, recalls, characterizes, criticizes, analyses, comments on, enumerates, points out, generalizes, makes a few critical remarks, reveals, exposes, accuses, blames, condemns, mocks at, ridicules, praises, sympathizes with, gives a summary of, gives his account of, makes an excursus into, digresses from the subject to describe the scenery, etc.); b) The story (the author) begins with a/the description of (the mention of, the analysis of, a/the comment on, a review of, an accounts of, a summary of, the characterization of, his opinion of, his recollection of, the enumeration of, the criticism of, some/a few critical remarks about, the accusation of,......

Words: 455 - Pages: 2

Docs

...MEDIA REVIEW TEMPLATE: Date of event/article published: | 16-12-2015 | Name of Source:Newspaper/news channel/writer etc | BBC iPlayer | Summary of the event: | Documentary examining the violence inflicted by men on women everyday, telling the stories of all women who died at the hands of a male partner or ex partner. The Documentary stated that on average seven women a month in Britain are killed by their male partners. Of the 164 women murdered in Britain in 2013, 86 were killed by their male partner or ex-partner. This film names all 86 women and, through interviews with families, friends and neighbours, tells the stories of seven of them in detail. The first victim spoken in detail about in the documentary is Kirsty Humphrey (aged 23), she was described as a genuine, kind and funny person by her family and friends that is until she met mark who used to hurt her physically and verbally and stole money from her to buy drugs but despite all this she was still fascinated by him even when he began to beat her. Her friends and family had started to notice marks on her but she brushed it off by saying they were play fighting or that she had burnt her hand when getting food out of the oven. Kirsty’s behaviour over this period had also started to change; she had become isolated, looked worn out and had started to become addicted to alcohol. On 4th September 2013 kirsty was murdered by Mark police found several stab wounds and bruises on kirstys body. Second victim Anne- Maire...

Words: 2418 - Pages: 10

Summary

...Alphabetic Index and Tabular List Memo Isaak, Shiboyan 201 1/30/2016 HCR Alphabetic Index and Tabular List Memo In this summary I will like to illustrate to very important topics which are “Tabular index & Tabular list memo”. This two will be mentioned and discussed with detail of their foundation and what they mean. I also like to state the fact on what problems might occur if proper coding is not used by those who are in charge of it. The ICD-10 is split into alphabetic index & tabular list. Alphabetic index’s which provides an index’s of disease descriptions in alphabetical list of terms and their corresponding codes. The alphabetic index’s consists of parts which are: indexes of disease & injury, external causes of injury, table of drugs, table of neoplasms & chemicals. The tabular list is a structured list of codes divided into chapters based on conditions & body systems. Tabular list consists of categories, subcategories and codes and when many times a specified code is not available for a condition then it is put through tabular list for the code to be specified. Tabular list descriptions are listed in more than one manner as well as made up of 21 chapters of disease, description and their codes. The first part Alphabetic index’s use and purpose is to organize the list of indexes of disease descriptions in alphabetical list of terms and their corresponding codes plus helps the medical staff member better locate the description matching the......

Words: 451 - Pages: 2

Docs

...OBJECTIVES OF THE STUDY: 5 1.3 ACHEKNOWLEDGEMENT: 5 1.4 SCOPE OF THE STUDY: 6 1.5 METHEDOLOGY OF STUDY: 6 1.6 LIMITATION OF THE STUDY: 6 2.1CURRENT MARKET SITUATION 9 2.2 MARKET DESCRIPTION 9 2.3 SERVICE REVIEW 10 2.4 COMPETITIVE REVIEW 10 3.1 SWOT ANALYSIS 13 3.2 PESTEL ANALYSIS (External Environment Factors) 16 4.1 CURRENT YEAR OBJECTIVES 20 4.2 SECOND YEAR OBJECTIVES 20 4.3 ISSUES 21 5.1 SERVICE DEVELOPMENT 23 5.2. ORGANIZATION STRACTURE 23 5.3. PROMOTIONAL ACTIVITIES 23 6.1 BUDGETS FOR ALLOVER TOURIST OR VISITORS 26 6.2 PROMOTIONAL BUDGET 26 7.1 CONCLUSION 28 7.2 REFERENCES 29 Chapter No: | Topics: | Page No: | | Letter of Transmittal | 1 | | Acknowledgement | 2 | | Executive Summary | 4 | 1. Introduction | 2.1 Definition of smartphone 2.2 History 2.3 Smartphone related device invention 2.4 Classification of Smartphone 2.5 Basic feature of a Smartphone 2.6 Key feature of a Smartphone 2.7 Characteristics of a Smartphone 2.8 Smartphone operating system 2.9 Importance of Smartphone 2.10 Difference between Smartphone and Cell phone | 66710101214151920 | 2. Literature Review | 3.11 Description 3.12 Attributes in the Literature Review | 2324 | 3. Aim and Objectives | 4.13 Primary objectives 4.14 Secondary objectives 4.15 Rational of study 4.16 Pros and corns about Smartphone | 27272728 | 4. Manufacturers and......

Words: 7798 - Pages: 32

Pdf, Doc

...khác Lưu ý: + Keywords có hai kiểu: Thứ nhất, có thể là số, ngày tháng, tên riêng, hoặc danh từ riêng. Ví dụ: 1999, Delhi, Manchester …Trong trường hợp này bạn có thể đọc lướt các đoạn văn để tìm rất nhanh vì thường nó giống y hệt từ gốc trong câu hỏi của đề bài Thứ hai: keywords trong câu hỏi đề bài không giống hệt với từ trong đoạn văn mà được diễn đạt theo cách khác. Ví dụ: từ trong câu hỏi là “global”, từ trong đoạn văn có thể là “international”. Mình có thể rèn luyện kỹ năng tìm các từ trong trường hợp hai này bằng cách lập bảng keyword table. Bạn có thể xem ở bước 5 phía dưới. + Các câu hỏi của đề bài sẽ theo thứ tự từ trên xuống dưới và mỗi câu hỏi sẽ tương ứng với 12 câu trong passage (xem ví dụ của mình dưới đây thì bạn sẽ hiểu hơn) + Dạng bài match headings or statements làm sau cùng. Sẽ dễ hơn nếu bạn làm dạng này sau khi đã quen với các passage Phần 2: Đọc hiểu đoạn văn đó và đưa ra câu trả lời chính xác. Khi tìm được đoạn văn liên quan rồi. Hãy đọc thật cẩn thận. Đọc cả câu trước và câu sau câu chứa “keywords” nếu cần. Các bạn sẽ thấy rằng đến phần này rồi, vấn đề trả lời được hay không phụ thuộc rất nhiều vào vốn từ vựng bạn có. Sẽ rất khó để tìm được câu trả lời đúng nếu đọc đoạn văn mà không hiểu. Đây là lý do mà trước khi học IELTS Reading, mình khuyên các bạn nên nâng trình đọc tiếng anh nói chung và vốn từ vựng lên đã. Xem thêm cách học phần này ở đây: http://ngocbach.com/luyen-reading-theo-pp-the-free-reading-technique-2.html Tất......

Words: 1515 - Pages: 7

Doc Holiday

...bDoc Holliday 1 Doc Holliday Doc Holliday Holliday's dental school graduation photo, age 20, 1872 Born John Henry HollidayAugust 14, 1851Griffin, Georgia, U.S. Died November 8, 1887 (aged 36)Glenwood Springs, Colorado, U.S. Education Graduated from Pennsylvania College of Dental Surgery in 1872 at age 20 Occupation Dentist, Professional gambler, Gunfighter Known for Arizona War *Gunfight at the O.K. Corral *Earp Vendetta Ride John Henry "Doc" Holliday (August 14, 1851 – November 8, 1887) was an American gambler, gunfighter and dentist of the American Old West, who is usually remembered for his friendship with Wyatt Earp and his involvement in the Gunfight at the O.K. Corral. Early life and education "Doc" Holliday was born in Griffin, Georgia, to Henry Burroughs Holliday and Alice Jane Holliday (née McKey).[1] His father served in the Mexican–American War and the Civil War.[2] His family baptized him at the First Presbyterian Church in 1852.[3] In 1864 his family moved to Valdosta, Georgia.[3] Holliday's mother died of tuberculosis on September 16, 1866, when he was 15 years old.[1] Three months later his father married Rachel Martin. While in Valdosta, he attended the Valdosta Institute,[3] where he received a strong classical secondary education in rhetoric, grammar, mathematics, history, and languages – principally Latin, but also French and some Ancient Greek.[3] Autographed photo of Holliday taken in 1879 in......

Words: 6757 - Pages: 28

June 19, 2018 | J.P. Valenti | Descargar