Maar

In: Business and Management

Submitted By daughlton
Words 1375
Pages 6
HIGHER NATIONAL DIPLOMA
-------------------------------------------------
Assignment

STUDENT NAME | : | | EDEXCEL REGISTRATION NO. | : | |

PROGRAMME | : | HND | SEMESTER | : | 02 | UNIT NO./TITLE | : | 25 / Purchasing Management | ASSIGNMENT NO. | : | 01 of 07 | ASSIGNMENT TITLE | : | Supply Chain Management | UNIT OUTCOMES COVERED | : | | 1. Explain how the purchasing function contributes to the achievement of an organization’sobjectives 2. Use appropriate information sources and criteria to evaluate and select suppliers 3. Explain how an organization ensures that the regular quantities and quality of goods andservices are purchased 4. Explain the role of the major national and transnational organizations which influenceinternational purchasing. |

ASSIGNMENT TYPE | : | Individual | DATE | : | | DUE DATE | : | | DATE SUBMITTED | : | |

Final Grade | |

GRADING OPPORTUNITIES AVAILABLE:
OUTCOMES/GRADE DESCRIPTORS ACHIEVED (please tick when achieved) Outcomes/ Grade Descriptors | P15.1 | P15.2 | P15.3 | P15.4 | P15.5 | P15.6 | | | | | | | |

Outcomes/ Grade Descriptors | M1 | M2 | M3 | D1 | D2 | D3 | | | | | | | |

Assessor Comments: | | | | | | | | | | | | Assessor: | Signature: | Date:_____/_____/ ___________ | | | |

Internal Verifier’s Comments: | | | | | | | | | | | | Internal Verifier: | Signature: | Date:_____/_____/ ___________ | | | |

Plagiarism:While research and discussion are an essential part of an assignment, the deliberate copying of someone else’s work or unacknowledged copying from printed or electronic sources is NOT permitted. You may be subject to disciplinary procedure if you do this. You should sign this sheet to show that you comply with these regulations.

Student’s Signature: Date: _____/_____/…...

Similar Documents

Kunst En Cultuur

...In het boek “interne communicatie” bij verandering staat het gedrag en de reactie op een verandering centraal. Hoe wordt er intern gereageerd op een verandering en hoe gaan wij als bedrijf hiermee om? Bij een verandering komt een heel proces kijken en dit wil Huib Koeleman beschrijven. Een verandering kan ik veel gevallen positief zijn voor zowel het bedrijf als de werknemers, maar er kan binnen de interne communicatie ook veel miscommunicatie zijn. Een verandering kan veel emoties, spanningen en onbegrip teweeg brengen onder de werknemers. Het accepteren en leren van een verandering is binnen het bedrijf erg belangrijk, want wordt dit niet gedaan dan kun je als bedrijf niet verder. Een verandering wordt niet zo maar geaccepteerd en dit kan om verschillende redenen zijn. “zelf ken ik deze situatie maar al te goed. Bij het bedrijf waar ik werk hebben ze een maand geleden de werknemers bekend gemaakt dat er een innovatie/reorganisatie plaats zal vinden. Ze hebben bijna geen informatie gegeven en alle antwoorden die de werknemers hebben worden weggeschoven naar een latere data. Door deze slechte start van communiceren naar de werknemers toe, zal een groot deel straks moeite hebben met het accepteren van de veranderingen die plaats zullen vinden. Ze hebben weinig tijd en begrip voor de werknemers en ze zijn alleen bezig met het commerciële gedeelte. Wanneer je aandacht schenkt aan de werknemers en begrip toont dan zal de situatie “hoe erg dit ook is” anders opgepakt......

Words: 543 - Pages: 3

Kruistocht

...Samenvatting: Dolf, een jongen uit de twintigste eeuw wordt teruggeflitst naar de Middeleeuwen. Door een foute berekening komt hij niet op de plaats waar hij heen wilde, hij komt nu aan bij de stad Spiers, in het jaar 1212. Daar ontmoet hij een jongen, Leonardo, die een student is. Dolf moet om vijf uur weer terug zijn op een bepaalde plaats, als hij er dan niet is kan hij niet meer teruggeflitst worden. Maar als Dolf op die plek komt wordt hij gehinderd door een grote groep kinderen en kan hij die plaats niet bereiken. Nu moet hij in de Middeleeuwen blijven. Hij gaat ’s avonds samen met Leonardo bij de grote groep kinderen slapen. Die blijken een kinderkruistocht te vormen. Deze kruistocht is bedoeld om Jeruzalem te veroveren van de Saracenen. De stad Spiers sloot de poorten en daarom moesten de kinderen in het veld blijven slapen. Die nacht treft een groot onweer de stad waardoor er verschillende huizen in brand vliegen. De burgers denken dat het de straf van God is en daarom komen ze de kinderen de volgende dag eten brengen. De volgende dag besluiten Dolf en Leonardo ook met de kinderkruistocht mee te gaan. Bij Spiers ontmoette Dolf, die zich nu Rudolf Wega van Amstelveen noemt (dat is een middeleeuwse naam), ook een meisje, ze heet Mariecke. Dolf blijft de hele kruistocht voor haar zorgen. De volgende dag merkt Dolf dat er veel erge dingen in de groep kinderen gebeuren: er sterven veel kinderen door ongelukken enz. Daarom gaat Dolf ’s avonds naar de leiding van de......

Words: 1272 - Pages: 6

Lord of the Flies

... | B Samenvatting Maak zelf een samenvatting met een richtlijn van 200 woorden. Zorg dat het echt je eigen woorden zijn. Het bestand gaat immers door de plagiaatcontrole. (aantal woorden vermelden) |Een groep jongens komt na een vliegtuigcrash op een onbewoond eiland terecht. Als Ralph en Piggy(biggie) elkaar op het strand | |tegenkomen, gaan ze ervan uit dat ze op een onbewoond eiland zijn beland. Als alle kinderen bijeen wordt er een stemming gehouden over | |wie de leider zou moeten zijn. De verkiezingen om het leiderschap word gehouden tussen Ralph en Jack. Ralph heeft goede kenmerken en hij| |kan ook de oorschelp bespelen, het gene wat de kinderen bijeen heeft gebracht, maar Jack is de leider van een koor en dus luistert er al| |een groep naar hem. Ralph besluit ook dat er een vuur moet komen op de berg, zodat voorbijvarende schepen het signaal kunnen zien. Er | |komt een splitsing tussen Jack en Ralph`s groep. Als de kinderen een dode parachutist op het eiland zien, denken de kinderen dat het een| |beest is. Simon, die niet geloofd dat er een beest is, gaat opzoek. Als hij een al eerder voor “het beest” opgeofferde varkenshoofd | |ziet, denkt hij dat hij er tegen hem gepraat wordt. Als hij flauw valt en later bijkomt, gaat hij de berg op en komt de dode parachutist| |tegen. Eenmaal terug ziet de groep hem aan voor het beest en doden hem. Als jack en z`n groep een aanval tegen Ralph`s z`n groep......

Words: 1574 - Pages: 7

Interview

...Mozes and the Firstborn zijn een opkomende band uit Eindhoven. De muziek die ze maken is weer eens iets anders. De onderwerpen voor hun nummers zijn eigenlijk verschrikkelijk cliché, maar ze weten het toch in een nieuw spannend jasje te steken. Met Corto Blommaert hebben wij het genoegen in dit interview. Corto is de bassist in de band. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? In de zomer 2010, zanger, gitarist en bandleader Melle Dielesen kwam terug van zijn opleiding geluidstechniek uit Londen en wilde graag een band bij elkaar vormen. Als eerste kwam drummer Raven Aarsten in de band, nouja toen was het nog niet echt een band te noemen, maar ze waren wel al druk bezig met demo’s op te nemen. Daarna werd Corto Blommaert erbij gevraagt als bassist in de band. Corto was al een langre tijd bevriend met deze mannen. Tijdelijk hebben ze toen een gitarist Tommie gehad, maar die is daarna weer weg gegaan. Als trio zijn ze het toen gaan proberen, maar toen vorig jaar gitarist Ernst-Jan van Doorn erbij kwam , was het kwartet compleet. Hiervoor was het trio nog aan het zoeken naar het goede “geluid” , maar toen Ernst erbij kwam was het “geluid” compleet en hoefde ze niet verder te zoeken. De zekerheid was er. Wie schrijft de nummers? Melle Dielesen schrijft vooral de nummers en hij maakt de demo’s. Maar als hij iets heeft bedacht gaan ze wel met z’n vieren eromheen zitten en gaan we alle nummers ontleden en opnieuw, beter in elkaar zetten. Zo draagt ieder zijn steentje bij. Dit......

Words: 648 - Pages: 3

Should the Mayor Be Chosen or Assigned

...Amerikaanse situaties. Om stemmen te winnen zal een burgemeester populaire meningen verkondigen en veel geld verkwisten aan de promotiecampagne. Als een kandidaat de meningen van de rijke bewoners vertegenwoordigt, zal deze meer geld krijgen voor zijn campagne dan als een kandidaat de meningen deelt van de armere van de samenleving. De kandidaat met het meeste promotiegeld zal hierdoor meer kans hebben om te winnen, waardor de armere benadeeld worden. 2. nadeel van een gekozen burgemeester is dat de kiezers wellicht incapabele of populistische mensen kiezen en/of mensen die toevallig al grote bekendheid genieten, bijvoorbeeld als artiest of als sporter. Een ander nadeel is dat een kandidaat heel populair kan zijn onder het publiek, maar bestuurlijk een ramp is. Als een burgemeester goed met het volk kan omgaan, wil nog niet zeggen dat hij goed kan opschieten met de ambtenaren. De burgemeester kan zeggen wat hij wil, bereiken zal hij niks. Een risico is ook dat er gemeenten zullen zijn waar burgemeester en gemeenteraad niet goed met elkaar kunnen samenwerken (bijvoorbeeld omdat de meerderheid van de gemeenteraad uit een andere politieke stroming komt dan de burgemeester), terwijl ze wel voor jaren aan elkaar vastzitten. Beide partijen kunnen in een dergelijke situatie een beroep doen op hun eigen kiezersmandaat en dan ontstaat er een bestuurlijke patstelling. Andersom is er door de strijdige programma's en verschillende mandaten van burgemeester en gemeenteraad......

Words: 1773 - Pages: 8

Boek Verslag

...die werd opnieuw gemaakt in zowel Nederlands als Engels. De titel is verbonden op veel manieren om het boek en deze kleine functies maken het boek nog interessanter. Voor mij was het een goed boek, want het had een andere chronologische volgorde. Het had ook veel spanning in het en het is ook een page turner. Ik zal dit alles later uitleggen, maar laat ik eerst vertellen een korte samenvatting over het boek. Synopsis Rex en Saskia zijn op weg naar hun vakantiebestemming aan de Middellandse Zee. Onderweg stoppen ze bij een benzinestation om even uit te rusten. Saskia gaat naar het toilet en iets te drinken halen. Rex denkt aan de vakantie van drie jaar geleden. Op een gegeven moment was de benzine op. Saskia heeft toen drie uur in de auto moeten wachten, totdat Rex met brandstof terugkwam. Ze was toen helemaal overstuur. Als kind had ze een nachtmerrie gehad, waarin ze opgesloten zat in een Gouden Ei. Tijdens haar verblijf in de auto was deze nachtmerrie weer naar boven gekomen. Inmiddels wacht Rex al een hele tijd op haar, maar ook de medewerkers weten niet waar zij is. Daarna belt hij de politie en het hotel waar ze naar toe zouden gaan, maar niemand kan hem helpen. Raymond Lemorne blijkt al zijn hele leven vreemde gedachten te hebben. Toen hij zestien was ging hij van een flat springen. Om er achter te komen, denkt hij dit gewoon te proberen. Het resultaat is, dat hij zes weken in het ziekenhuis moet liggen. Eenentwintig jaar later is hij scheikundeleraar. Hij is getrouwd......

Words: 1288 - Pages: 6

Huwelijksvermogensrecht

... * Persoonlijke gevolgen van het huwelijk * De handelingsbekwaamheid * De verantwoordelijkheden voor beide echtgenoten * De mogelijke sancties Het is een dwingend recht en op alle echtgenoten van toepassing Secondair huwelijksvermogensstelsel: art 1387- 1474 BW. Er is een keuzevrijheid tussen de verschillende types. En binnen elk type zijn er dwingende bepalingen. * Het drievermogensstelsel= het wettelijk stelsel * EV man * EV vrouw * Gemeenschappelijk vermogen: gemeenschappelijke goederen * Het tweevermogensstelsel= scheiding van goederen * EV man * EV vrouw * Wat zij eventueel samen bezitten zijn onverdeeldheden -> notaris * Het eenvermogensstelsel= alleen maar gemeenschappelijke goederen -> via de notaris Gevolgen van de keuze type stelsel: * Samenstelling vermogen * Rechten van de schuldeisers * Verdeling bij ontbinding door echtscheiding * Verdeling in geval van overlijden= openvallen nalatenschap HOOFDSTUK 2: het wettelijk stelsel Het stelsel van de wettige gemeenschap Uitgangspunt = echtgenoten gehuwd voor 28 sept 1976 Wet van 14 juli 1976 => wettelijk stelsel => drievermogensstelsel => gelijkheid tussen man en vrouw Voor wettelijk stelsel: BS 18 sept 1976 ( + 10 dagen) = alle RG zijn gemeenschappelijk, ongeacht de herkomst = het GV werd exclusief beheerd door de man = het EV van de vrouw werd beheerd door de man = het EV van de......

Words: 7246 - Pages: 29

Hsfh

...Wel of juist niet bezuinigen? pag [?] 6. Regels, prikkels en psychologie pag [?] 7. Indicatoren: zegen of vloek? pag [?] 8. Vertrouwen als appeltaart pag [?] Conclusie: Wat valt er te kiezen? pag [?] Inleiding Mensen leven samen in groepen, want goed samenleven heeft evolutionaire voordelen. Het feit dat wij homo sapiens de taken tussen man en vrouw verdelen, maar in geval van nood voor elkaar in kunnen springen, gaf ons een duidelijk voordeel ten opzichte van de sterkere en minstens zo slimme Neanderthaler. En in weerwil van de dominante idealisering van individuele excellentie op school, het sportveld, of in het bedrijf, is goed samenleven voor de mens vele malen belangrijker dan zijn of haar cognitieve en lichamelijke kwaliteiten. Zo is een mens van gemiddelde lichamelijke en intellectuele kunne veel beter af in een goed georganiseerde samenleving als de Nederlandse, dan in een slecht georganiseerde samenleving als die van pak ‘m beet Zimbabwe, of die van Nederland honderdvijftig jaar geleden. De bovengemiddelde mens trouwens ook, om maar te zwijgen van de benedengemiddelde mens. Te wonen in het Nederland van begin éénentwintigste eeuw is dan ook niets minder dan een lot uit de loterij. Hoeveel mensen wonen er niet in veel slechter georganiseerde en minder ontwikkelde samenlevingen, nu en in het verleden? Hoeveel mensen proberen er niet dagelijkse ons kleine paradijs aan de Noordzee binnen te komen? Je zou verwachten dat elke......

Words: 36289 - Pages: 146

Case Atlanta Home Loan

...Atlanta Home Loan Eind 2002 raakte Albert (Al) Fiorini steeds meer gefrustreerd en gedeprimeerd. In september 2002 had hij vrij genomen om weer naar school te gaan om zijn MBA te halen. Hij ging ervan uit dat het door hem opgerichte hypotheek verstrekking bedrijf door zijn medewerkers zou worden gerund. Het was nu duidelijk voor Al, dat de medewerkers zijn bedrijf probeerden af te schermen voor Al. En verbazingwekkend genoeg het was ze ook nog gelukt. Al betreurde het, ze hadden niet alleen zijn bezit afgepakt maar ze hebben mijn hele bedrijf gestolen. Terwijl ik 2500 kilometer weg was en bezig was met mijn studie voelde Al zich bijna machteloos om ze te stoppen. Hij heeft veel slapeloze nachten gehad terwijl hij zich af vroeg wat hij kon en moest doen om zijn bedrijf terug te krijgen. Hij vroeg zich ook af waar het mis was gegaan, wat hij gedaan moest hebben om dit te voorkomen. AHL is een hypotheekverstrekker en financieringsbedrijf gevestigd in Atlanta, Goergia. Al Fiorini had het bedrijf opgericht in april 2002, met een eerste investering van ongeveer 40K. Hij begon vanuit huis te werken. Al had vele jaren ervaring opgedaan in de hypotheek en banken industrie. Hij heeft bij verschillende bedrijven gewerkt en hij is een jaar de directeur van de Orange County Chapter of the California Association of Mortage Brokers geweest. Onder zijn leiding groeide AHL in het eerste kwartaal snel. In de zomer van 2002 had het bedrijf 4 telemarketeers en 8 lening specialisten. Alle......

Words: 3245 - Pages: 13

Het Geloof in Wetenschappelijke Theorieen

...Het geloof in wetenschappelijke theorieën Een wetenschapper kan in een theorie geloven zonder zeker te weten dat deze theorie waar is. ‘Kwantummechanica is een natuurkundige theorie die het gedrag van materie en energie met interacties van kwanta op atomaire en subatomaire schaal beschrijft. De kwantummechanica doet statistische uitspraken over een reeks van waarnemingen, het gedrag van een individueel elementair deeltje kan alleen in waarschijnlijkheid worden beschreven.’ -Wikipedia.org- Het gedrag van een elementair deeltje is dus niet iets dat met het oog waargenomen kan worden, maar alleen kan worden beschreven door een theorie waarvan de uitspraken zelfs alleen in waarschijnlijkheid kunnen worden gedaan. Toch geloven veel wetenschappers in het feit dat de kwantummechanica juist is en dat het gedrag van elementaire deeltjes te beschrijven is. Kun je zomaar in iets geloven dat je nog nooit gezien hebt? Hoe kan men weten of de theorie van de kwantummechanica juist is  als de beschreven onderdelen nooit echt zijn waargenomen? Is er geen empirisch bewijs nodig om een theorie volledig te kunnen vertrouwen en ook te gebruiken? Ik denk dat een wetenschapper altijd in een theorie kan geloven en deze kan gebruiken zonder zeker te weten dat deze waar is. In hoeverre een wetenschapper een theorie met de waarheid associeert, hangt af van zijn of haar gedachtegang. Op dit gebied is het dat een van de belangrijkste debatten in de wetenschapsfilosofie heeft plaatsgevonden, en zich......

Words: 1562 - Pages: 7

Essay Godsdienst

...& Samenleving “De eerste slok uit de beker der natuurwetenschap maakt athe¨ ıstisch, maar op de bodem wacht God.” (Werner Heisenberg) c Timon Idema 2004, 2006 1 Ooit was alles onverklaarbaar. Dat wil zeggen, onverklaarbaar in de huidige zin van het woord. Voor onze voorouders die millennia geleden leefden, was er wel degelijk een verklaring: alles werd geregeld en bestuurd door hogere machten. Dat waren goden, of tovenaars, of geesten van overledenen. Zij oefenden hun macht uit bij de gratie van de mensen die in hen geloofden. Voor de gelovigen was dit heel gewoon; zij hebben waarschijnlijk nooit stilgestaan bij het feit dat ze erin geloofden. Voor hen waren de hogere machten gewoon onderdeel van de dagelijkse realiteit. De filosofen uit de oudheid verwierpen veel ‘goddelijke’ verklaringen voor alledaagse zaken. Toch was in het jaar 1000 iedereen in Europa ervan overtuigd dat de aarde plat was. Dat de zon, de maan, de planeten en de sterren om de aarde draaiden. Dat een man een rib minder heeft dan een vrouw, omdat God een rib van Adam gebruikte om Eva te maken1 . Intussen heeft de wetenschap ons geleerd dat de aarde een weliswaar miljarden jaren oude, maar verder vrij onbetekenende bol van steen is die in een immens heelal rondjes om de zon draait. Nog maar een fractie van de tijd dat de aarde bestaat wonen er mensen op. Hun oorsprong is nog steeds niet geheel duidelijk, maar bijvoorbeeld hun anatomie (waaronder ook het aantal ribben valt) is voor een groot deel......

Words: 1834 - Pages: 8

Jaja

...geworden. En er worden wel jaarlijks vele donaties gegeven voor de armoede, er worden vele acties gedaan, maar nog steeds kampen we met te veel armoede. Is armoede wel een probleem dat kan opgelost geraken, hoe kunnen de armen uit hun armoede geraken? Willen de armen wel uit hun armoede geraken? Bij deze vraag begint het allemaal, men wil wel de mensen uit de armoede helpen maar willen ze wel geholpen worden? Vaak is het ook wel het geval dat die mensen niet geholpen willen worden, soms gewoon vanwege hun trots, maar soms zijn ze ook gewoon ‘’blij’’ met de omstandigheden waarin ze in leven. Onlangs was er een tv-reeks te zien op één genaamd ‘’Homeless world cup’’. Dit gaat over een aantal daklozen/armen die dan een voetbalploeg gaan vormen onder de leiding van hun trainer Gilles De Bilde, hun doel is dan meedoen aan de Homeless world cup in Australië. Sommige mensen zijn vrij ‘’blij’’ met hun situatie en doen er dan ook niet veel aan om uit de armoede te geraken, soms werken ze maar soms ook weer niet en als ze aan hun dagelijkse behoeften kunnen voldoen zijn die mensen ook weer gelukkig. Maar zo zijn ze niet allemaal, er waren ook mensen bij die wel uit de armoede wouden geraken. Zo was er ook een persoon bij waarbij het ook wel stilaan lukte uit de armoede te geraken. Hij had op het einde werk gevonden, had terug een eigen appartementje, hij kon terug zelfstandig zijn. Maar die man heeft er ook wel voor gewerkt en zijn grote stimulans waren zijn kinderen. En dat is ook......

Words: 1623 - Pages: 7

Case

...moeten kunnen spreken. Maar Eu..................... onderzoek toont aan dat de meerderheid van de Eu........................ zichzelf niet echt beschouwt als iemand die actief talen leert. Ongeveer een kwart van de Eu..................... zegt nooit een andere taal geleerd te hebben. 44 procent van de Eu..................... zegt recent geen nieuwe taal geleerd te hebben en is ook niet van plan om het te doen. In Ho............................ zegt 65 procent van de inwoners behalve de eigen moedertaal geen enkele andere taal te spreken. Dat zij niet zo snel vreemde talen aanleren, heeft alles te maken met de aparte positie van de H..................... taal binnen Eu................., zegt Zsuzsanna Lénárt, medewerkster bij de Vl.....................vertegenwoordiging in de H................... hoofdstad Boedapest, in voortreffelijk N................................. “Het H.......................is een zeer aparte taal en heeft geen enkele verwantschap met de talen van de buurlanden. Dat maakt het voor ons erg moeilijk om andere talen te leren. Daarnaast is er ook een politieke reden. Ten tijde van het IJzeren Gordijn moest iedereen verplicht R.................... studeren. Mensen van mijn generatie spanden zich niet in om R................ te leren, als protest.” Maar dat is aan het veranderen. “De huidige generatie jonge H.................... studeert En.............. of D............... en neemt er vaak ook nog een kleinere vreemde taal bij. Maar onze maatschappij is......

Words: 1760 - Pages: 8

Cursus Internationaal Management

...Intel, Unilever, Samsung, McKinsey Starbucks Vb. blz. 3 toont aan dat de invloed van MNE op de wereldeconomie gigantisch is. MNE stellen enorm veel mensen te werk en volgen vaak een zeer complexe strategie. 1. The MNE: Definition, Scope and Influence Wat is een MNE – multinational ( multinationaal management) Niet alle MNE zijn groot, maar de meeste grote bedrijven in de wereld zijn MNE. zijn Men is alleen een MNE als men aan deze voorwaarden voldoet: 1. Directe investeringen doen in het buitenland. MNE doet niet alleen aan export, maar is ook écht aanwezig in het buitenland. Ze voeren er directe investeringen in door vb. te produceren in het buitenland. 2. Actief met de investering bezig zijn (vb. aanwezig zijn in de RvB) 3. Geïntegreerde operaties (geen losse filliaaltjes) Dit betekent ook dat de operationele omgeving sterk verandert, de complexiteit stijgt. ekent omgeving Veel verschillende consumenten, distributiesystemen, … Ook de politieke agenda van de landen waarin we investeren speelt een belangrijke rol. Global game: men speelt wereldwijd waardoor alles complex wordt. Binnen de EU spelen de wisselkoersen geen rol meer maar daarbuiten wel, dit kan een belangrijke invloed hebben op vb. de winst. Ook organisatorisch is de omgeving complex. De meeste MNE zijn vrij recent (na WO II) uitgegroeid tot internationale spelers. In totaal zijn er wereldwijd zo’n 70 000 bedrijven van dit type. De toegevoegde waarde van grote MNE is vaak groter dan het BNP van landen......

Words: 29103 - Pages: 117

De Eetclub

...zichzelf en zijn gezin wil ombrengen door zijn huis in brand te steken. Zelf komt hij om het leven maar zijn vrouw (Babette) en de kinderen ontkomen. Vanaf dat moment spreekt de vriendenclub elkaar dag en nacht en wordt er heel wat afgeroddeld. Dan, een krappe week na de dood van Evert, springt Hanneke van het balkon. Iedereen is geschokt en niemand had dit verwacht. Behalve Karen gelooft iedereen, inclusief Hanneke’s man, dat Hanneke zelfmoord heeft gepleegd. Karen kan niet geloven dat Hanneke gesprongen is. Ze gaat op onderzoek uit en komt steeds meer te weten over de geheimen van haar ‘vrienden’. Karen blijkt haar vrienden helemaal niet zo goed te kennen als ze altijd dacht en bij haar vrienden lijkt hun hele leven te draaien om geld, genot en eer. Hanneke ging vreemd met Evert, Kees (man van Angela) heeft het gedaan met Babette en Simon (man van Patricia) heeft zowat elke vrouw zijn bed in gekregen. Zelfs Karen zelf heeft het moment dat Hanneke zelfmoord pleegt een buitenechtelijke relatie met Simon. De recherche speelt vuil spel en maakt Hanneke zwart tegenover haar vrienden. Hierdoor keren de meeste vrienden zich tegen haar, alleen Michel, Babette en Simon blijven met haar omgaan. Karen kan haar verhaal alleen nog maar aan Babette kwijt, want in de korte ontmoetingen met Simon wil ook hij niet praten over moord en Michel wil zijn vrouw ook niet kwaad horen spreken. Maar ook Babette houd geheimen achter en Karen neemt daarom steeds meer afstand van haar. Het begint er...

Words: 2582 - Pages: 11

Sofm stream | The Blueprint 3 | Socio-Economic Study - 1877 Words