Hello

In: Other Topics

Submitted By linhnh
Words 4550
Pages 19
Chương 5: Kỹ Năng Kể Chuyện
Tôi xin bắt đầu bằng việc nhắc lại cụm từ Giá Trị Của Người Đàn Ông. Giá Trị ở đây không phải là bản chất bên trong mà được định nghĩa bằng sự khát khao một người con gái cụ thể dành cho một người đàn ông cụ thể tại một thời điểm nhất định. Đây chính là giá trị tương đối của bạn, nếu nàng ở trong một quán cafe và bạn là chủ quán, giá trị của bạn sẽ cao hơn anh chàng bạn thân của nàng, nhưng nếu bạn đến nhà nàng dự sinh nhật với tư cách là bạn bè, giá trị của bạn lúc này sẽ không thể bằng anh chàng kia.
Khác với đàn ông chúng ta, quá trình một cô gái bị hấp dẫn bởi một chàng trai diễn ra một cách đều đặn và liên tục. Những hành động, lời nói khiến cảm xúc thăng hoa khiến cô ấy dần bị bạn hấp dẫn. Nhưng nếu bạn dừng lại cảm xúc của nàng sẽ từ từ mờ đi và câu chuyện kết thúc. Sẽ vô cùng khó khăn để đưa mọi việc diễn ra thuận lợi như trước, cơ hội được dành cho một chàng trai khác.
Sự hấp dẫn của bạn đối với con gái, như đã được chúng tôi nói đến ở Giai Đoạn Hấp Dẫn, bao gồm rất nhiều yếu tố, trong đó có giá trị của một người đàn ông. Con gái có xu hướng bị hấp dẫn bởi những người đàn ông có giá trị cao hơn mình. Vi vậy ngoài những phẩm chất Hấp Dẫn Tự Nhiên bạn có được, bạn cũng sẽ phải mang tới cho cô gái cảm giác về giá trị của bạn.
Tính cách, kinh nghiệm, việc làm, học tập hay những hoài bão, suy nghĩ cá nhân là những điểm hấp dẫn nhất của một người đàn ông, khiến phụ nữ thực sự muốn trở thành một phần trong cuộc sống đầy thú vị của một con người cá tính, hoài bão và đầy hài hước như bạn.
Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để bạn truyền tải được những điều thú vị, chân thực nhất về cuộc sống của bạn tới người con gái?
Trước hết, bạn cần nắm được những điều cơ bản nhất về tâm lý của phụ nữ trong việc xếp loại các hành động, sự việc gây ảnh hưởng đến cảm xúc cô ấy nhất theo thứ tự hiệu quả giảm dần như sau:
Cô ấy quan sát thấy được: có…...

Similar Documents

Hello

...Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you?...

Words: 1513 - Pages: 7

Hello

...Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello......

Words: 1240 - Pages: 5

Hello

...Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello ......

Words: 298 - Pages: 2

Hello

...Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello......

Words: 360 - Pages: 2

Hello

...Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hel......

Words: 361 - Pages: 2

Hello

...Hey hi hello First use Hello, with that spelling, was used in publications as early as 1833. These include an 1833 American book called The Sketches and Eccentricities of Col. David Crockett, of West Tennessee,[2] which was reprinted that same year in The London Literary Gazette.[3] The word was extensively used in literature by the 1860s.[4] Etymology According to the Oxford English Dictionary, hello is an alteration of hallo, hollo,[5] which came from Old High German "halâ, holâ, emphatic imperative of halôn, holôn to fetch, used especially in hailing a ferryman."[6] It also connects the development of hello to the influence of an earlier form, holla, whose origin is in the French holà (roughly, 'whoa there!', from French là 'there').[7] As in addition to hello, halloo,[8] hallo, hollo, hullo and (rarely) hillo also exist as variants or related words, the word can be spelt using any of all five vowels.[citation needed] Telephone The use of hello as a telephone greeting has been credited to Thomas Edison; according to one source, he expressed his surprise with a misheard Hullo.[9] Alexander Graham Bell initially used Ahoy (as used on ships) as a telephone greeting.[10][11] However, in 1877, Edison wrote to T.B.A. David, the president of the Central District and Printing Telegraph Company of Pittsburgh: Friend David, I do not think we shall need a call bell as Hello! can be heard 10 to 20 feet away. What you think? Edison - P.S. first cost of sender & receiver......

Words: 288 - Pages: 2

Hello

...Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hell......

Words: 333 - Pages: 2

Hello

...Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello......

Words: 384 - Pages: 2

Hello

...Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world......

Words: 290 - Pages: 2

Hello

...Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello......

Words: 667 - Pages: 3

Hello

...hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello......

Words: 260 - Pages: 2

Hello

...Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello...

Words: 306 - Pages: 2

Hello

...Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello......

Words: 308 - Pages: 2

Hello

...Hello. Skdjfhkd skjedfhwkeihf weijfo iej r oliejr oihe o ljfoijwefwlejhflkhl ksdhjfohefl f f f f f ff f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f Jkhgfaegiu 2cpujr v Ri p3r v43ri pvo4t rvip4ujtoih4oithj ovi4tujh3oi4ujt v 4ihrjoi4jh tvoi43thuo4utjhoi4ujtroi rijgf lq I qo3i4ht oq 34 43rj34 tqj4toi4jflajernolifj 4 rtqlerjq rt q4t Qiuwh3r jriejn rjroemn eojr eorj jf ek iej eojf oiej p u32rj q erj vnurunfumql v ijrfnid r r r r r r r r r r rr Rhqikh4r rjh r 3 rrjru the the the the the the th e e beb ebe be be be be be be gebe bebe eb ebeb c ehy vjbnfbn kqwheruh werbkqer43r\\\\ Thast is all she wrote . Sejhkjehf c rhfieu oihef Just writin ghtis gortri vhjr hqrkth ijto3ihjt Hrfiuhrtnufjrtui frjfurn fhfurnvir fhello hello heloo hello hello hello hello Ejhue r r rh curnfur rjru rthe thet the the the theht eht a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a...

Words: 252 - Pages: 2

Hello

...Hello, it's me I was wondering if after all these years you'd like to meet To go over everything They say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be When we were younger and free I've forgotten how it felt before the world fell at our feet There's such a difference between us And a million miles Hello from the other side I must've called a thousand times To tell you I'm sorry for everything that I've done But when I call you never seem to be home Hello from the outside At least I can say that I've tried To tell you I'm sorry for breaking your heart But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart Anymore Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry I hope that you're well Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us Are running out of time So hello from the other side I must've called a thousand times To tell you I'm sorry for everything that I've done But when I call you never seem to be home Hello from the outside At least I can say that I've tried To tell you I'm sorry for breaking your heart But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart Anymore, ooooohh Anymore, ooooohh Anymore, ooooohh Anymore, anymore Hello from the other side I must've called a thousand times To tell you I'm sorry......

Words: 319 - Pages: 2

Isaac Byrne | お支払い方法 | Anello Donna MORELLATO DUCALE Acciaio Diamante Naturale 3 Misure 12 14 16