Gred

In: Other Topics

Submitted By yuvistimaharaj
Words 259
Pages 2
We all know that failures are Stepping Stones to Success.Failure is one of the toughest things to deal with and happens so frequently in life, on various levels, that learning to deal with it can aid how we approach all types of Endeavour. No one likes experiencing failure, but every attempted goal includes the possibility of failure as well as that of success. To grow we much keep reaching out for these new experiences. Failure feels so bad because it directly affects our ego and sense of identity in relation to the world around us. Failure can make us feel ineffective, inadequate and isolated. But this stage of failure is only temporary and will pass. Try to take advantage of a failure by analyzing what you could have done differently and rest assured that you will never sufferer the same failure again. If a failure was something unavoidable or beyond your control, perhaps you can attempt the project again with other collaborators. In either case, understanding our failures is a key component in dealing with them and being able to move on to new goals and projects.

Once you’ve taken a look at a failure and determined what you could or could not have done differently to alter the outcome, don’t dwell on the issue. One of the most important parts of getting over failure is to move on to the next thing. Success breeds successful feeling people, so don’t hesitate to go ahead with your next project or goal. Choose something that you are particularly knowledgeable…...

Similar Documents

Blablabla

...Sekitar (JAS) United Kingdom (UK) 1975 (disemak 1988). Kaedah ini mematuhi prinsip yang sama yang digunakan dalam `Rekabentuk Bancuhan Konkrit’ Road Note No. 4, Penyelidikan Jalanraya UK, tetapi telah ditukarkan kepada sistem metrik dan menyatakan pecahan bancuhan dalam bentuk kuantiti bahan per unit isipadu, bukannya dalam bentuk berat. Kaedah ini adalah setara dengan praktik Amerika dan Eropah. 1.2 GRED KONKRIT Bancuhan konkrit biasanya direkabentuk untuk menghasilkan kekuatan mampatan purata pada 28 hari yang akan menyediakan keperluan kekuatan minimum yang diperlukan. Kekuatan purata 28 hari inilah yang mencirikan konkrit tersebut. Nilai kekuatan ciri ini yang akan menentukan gred konkrit tersebut. Sesuai dengan kegunaan dan keperluannya, konkrit dibahagikan kepada 9 gred tertentu seperti yang dicadangkan oleh Piawai British Praktik Kod (BS CP) 110:1972 dan disenaraikan dalam Jadual 1.1. Jadual 1.1 Kekuatan ciri (gred) konkrit untuk pelbagai kegunaan (BS CP 110:1972) |Gred |Kekuatan ciri |Gred terendah yang sesuai untuk | | | |kegunaan tertentu | | |N/mm2 (MPa) |lb/in2 (psi) | | |7 |7 |1000 ......

Words: 1368 - Pages: 6

Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

...institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (keutamaan kepada calon yang memiliki Diploma dalam bidang Pendidikan Awal Kanak-kanak); atau Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan Kepujian Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) (b) (c) . 2. MAKLUMAT ASAS KURSUS 2.1 2.2 Tempat Tempoh : : Institut/ Pusat Latihan KEMAS Satu (1) hingga dua (2) bulan atau tertakluk kepada perubahan yang ditetapkan oleh Jabatan 3. TARIKH PELANTIKAN 3.1 Calon yang lulus kursus ini sahaja layak dipertimbangkan untuk dilantik sebagai Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat (Pemaju Masyarakat TASKA) Gred S27 kontrak Tarikh pelantikan ke jawatan ini dijangka berkuat kuasa Januari 2013 atau tertakluk kepada perubahan 3.2 4. PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN 4.1 4.2 Pemohon dikehendaki menggunakan Borang KEMAS 1 Pin. 2005 Isikan semua maklumat dengan jelas, tepat dan lengkap mengikut butiran yang dikehendaki seperti dalam borang berkenaan Borang ini juga boleh didapati di : (a) (b) Laman web www.kemas.gov.my ; atau Ibu Pejabat KEMAS, Pejabat KEMAS Negeri atau Daerah/Parlimen. Alamat Ibu Pejabat KEMAS dan Pejabat KEMAS Negeri adalah seperti di alamat berikut; 4.3 Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kementerian Kemajuan Luar dan Wilayah Aras 5-9, No.47 Persiaran Perdana, Presint 4 Pusat Pentadbiran Kerajaan......

Words: 772 - Pages: 4

Faafa

...KEDUA-DUA PROSES ini sehinggalah hari pendaftaran pengajian, pelajar tersebut TIDAK AKAN DIDAFTARKAN untuk pendaftaran pengajian sesi JUN 2012. *Kesemua pembayaran perlu dibuat selewat-lewatnya 6 Julai 2012 (Jumaat). *Segala pertanyaan dan permasalahan berkaitan pendaftaran pengajian, sila hadir ke Jabatan Hal Ehwal dan Pebangunan Pelajar (JHEPP) pada 11 Julai 2012 (Rabu), jam 8.00 pagi hingga 12.00 tengah hari atau berhubung dengan Cik Norraihan binti Mohd Aini di talian 06-3376058 / 06-3376054 / 019-3425858 Pendaftaran Kursus Anda diwajibkan membuat pendaftaran kursus dengan kelulusan Ketua Jabatan. Pelajar yang tidak mendaftar kursus pada semester berkenaan sepertimana yang dikehendaki, akan diberikan gred F dengan nilai mata 0.00 bagi kursus berkenaan dan dianggap telah menduduki kursus berkenaan dan gagal satu kali. Sila rujuk maklumat lengkap berkaitan pendaftaran kursus dari Penasihat Akademik masing-masing. |Tarikh |Masa |Aktiviti | |Khamis (12/7/2012) |8.00 pg – 5.00 ptg |Taklimat oleh Penasihat Akademik (PA) dan Pendaftaran Kursus | |Jumaat (13/7/2012) |8.00 pg – 5.00 ptg |Pendaftaran Kursus | 3. Pelajar yang gagal melapor diri pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan dan gagal menjelaskan yuran tidak akan dibenarkan......

Words: 605 - Pages: 3

Resume

...Aircond parts untuk rujukan syarikat dan pelanggan menggunakan perisian excel semasa bertugas National | |Panasonic Shah Alam. Memberikan latihan kepada rakan sejawat yang baru masuk. | Pengalaman Berkerja |Unit Perkhidmatan Teknologi Maklumat(UPTM). UiTM Kelantan (2006) | |Latihan Praktikal – Bertanggungjawab Untuk mengekalkan rangkaian komputer & membina perisian untuk kemudahan pejabat | | | |Technician Gred E1 - National Panasonic Shah Alam Selangor (Oktober 2008 – Julai 2009) | |Production Planning & Control Department – Memastikan proses pembuatan setiap part penyaman Udara yang dipesan oleh pelanggan berjalan dengan lancar| |serta siap mengikut jadual. Juga mengawal kuantiti part sentiasa mencukupi dan tidak berlebihan | Rujukan Encik Mohd Nizam Bin Yahya ( Bekas Supervisor dan Ketua Bahagian) Nasional Panasonic Shah Alam No Hp : 013-2585425 Puan Nazirah Bte Othman (Bekas rakan sejawat) Nasional Panasonic Shah Alam No Hp : 019-255425...

Words: 358 - Pages: 2

Panduan Menulis Resume

... e) Alamat tetap (jika lain dari no. 4) f) Objektif pekerjaan (sekiranya sudah pasti dan mesti sesuai dengan jawatan yang dipohon). g) Latar belakang pendidikan (tinggalkan pendidikan rendah, kelayakan tertinggi lebih diutamakan). h) Pengalaman kerja (termasuk kerja sementara & latihan amali). i) Aktiviti kokurikulum dan persatuan. j) Keahlian dalam badan-badan ikhtisas (jika ada) serta taraf keahlian. k) Penglibatan masyarakat / komuniti. l) Penerbitan (jika ada). m) Taraf serta kemahiran berbagai bahasa. n) Kemahiran lain (menaip, komputer). o) Lesen memandu (taraf / gred). p) Minat & kegemaran (mendaki, berenang, melukis). q) Rujukan 2 orang yang kenal anda (bukan saudara mara). 5) Jenis-jenis Resume • Latar Diri Asas - jenis resume yang paling asas yang biasa disediakan oleh mereka yang pertama kali menceburi kerja buat pertama kali - sesuai untuk yang mempunyai pengalaman kerja yang terhad • Latar Diri Mengikut Kronologi - maklumat-maklumat disenaraikan mengikut kronologi - misalnya jawatan terkini disenaraikan di atas sekali - mencerminkan perkembangan serta kemajuan kerjaya seseorang - sesuai untuk mereka yang mempunyai berbagai pengalaman bekerja dalam...

Words: 677 - Pages: 3

Control

...yang diperolehi 2 calon (contoh kes sebenar) "Andaian untuk pelajar C (aliran sains) - Digunakan sebagai benchmark - Mendapat gred A dalam 5 mata pelajaran utama dan gred B & C dalam matapelajaran lain 2.Pelaksanaan Dasar Meritokrasi Pengambilan Pelajar ke IPTA Kementerian Pengajian Tinggi telah melaksanakan dasar pengambilan pelajar ke IPTA berasaskan kepada prinsip meritokrasi yang mengguna pakai 90% markah akademik dan 10% markah ko-kurikulum untuk menentukan merit setiap pemohon. Untuk sesi 2012/2013 tiga(3) buah politeknik Premier juga akan mengguna pakai dasar yang sama. Berdasarkan kepada contoh-contoh di atas berikut adalah bagaimana pencapaian pelajar dinilai berdasarkan kepada kaedah meritokrasi yang diamalkan." Pengiraan merit Sebagai Perbandingan dan Panduan *Walaupun calon A dan calon C sama-sama mendapat 5A tetapi calon C mendapat jumlah mata merit yang lebih tinggi dari calon A dengan perbezaan markah merit yang sangat besar sebanyak 31.50 markah *Begitu juga calon B yang mendapat 7A tetapi di dalam pengiraan meritnya beliau hanya mendapat 71.99 berbanding dengan calon C yang hanya mendapat 5A tetapi jumlah mata meritnya adalah 80.50 dengan perbezaan sebanyak 8.51 markah *Walaupun calon B mendapat markah merit yang agak tinggi, namun beliau tidak berjaya mendapat tempat di IPT kerana mendapat gred D dalam mata pelajaran matematik – yang merupakan syarat khas program untuk kemasukan ke semua program......

Words: 1072 - Pages: 5

Panduan Dan Peraturan Mencetak Serta Mengisi Dokumen Perjanjian

...(b) Bagi saksi yang bukan Pegawai Kerajaan, mereka hendaklah yang telah diberi kuasa perundangan. Halaman 3 dari 10 SENARAI SAKSI (i) KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (Gred 41/Gred 3/ Kumpulan A ke atas) (a) Semua pegawai kerajaan Gred 41/ Gred 3/ Kumpulan A ke atas di Kementerian/ Jabatan Persekutuan dan Negeri/Pejabat Daerah. (ii) PEGAWAI PENDIDIKAN (a) (b) (c) Pensyarah di IPTA/Politeknik Pegawai Pendidikan Negeri/Daerah Pengetua/Penolong Kanan Pengetua di Sekolah Menengah Kerajaan sahaja. (iii) PEGAWAI PERKHIDMATAN PERUBATAN/KESIHATAN (a) Semua doktor yang bertugas di hospital dan di Pusat Kesihatan Kerajaan sahaja. (iv) PEGAWAI KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN (a) Semua pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang berkhidmat dalam perkhidmatan kehakiman dan perundangan kerajaan. (Contoh: Hakim, Majistret, Peguam Persekutuan, Penasihat Undang-Undang, Pegawai Undang-Undang dan Pendaftar Mahkamah) Semua Peguambela dan Peguamcara Semua Pesuruhjaya Sumpah Jaksa Pendamai (b) (c) (d) Halaman 4 dari 10 (v) PEGAWAI BERUNIFORM (a) (b) Tentera (Kapten dan ke atas) Polis (Penolong Penguasa dan ke atas/ Nombor Kad Pengenalan bermula dengan huruf G) Pegawai Penjara (Penguasa Penjara dan ke atas) Bomba (Penguasa Bomba ke atas) Jabatan Perhutanan (Pemeliharaan Hutan Gred 1/ Pegawai Hidupan Liar) Jabatan Laut (Jurutera Laut dan ke atas) Kastam (Penguasa Kastam dan ke atas) (c) (d) (e) (f) (g) (vi) LAIN-LAIN: (a) (b) Wakil......

Words: 723 - Pages: 3

Blank

...diselesaikan dalam tempoh yang lebih singkat. Setelah selesai urusan temu duga, calon terbaik di kalangan calon-calon berkualiti ini akan diperakukan untuk lantikan. Fasa Pelaksanaan MyRecruitment Pelaksanaan MyRecruitment dibuat mengikut empat (4) fasa seperti 4. berikut: (i) Fasa Pertama (Tahun 2009) Fasa ini melibatkan urusan pengambilan bagi jawatan-jawatan berikut: (a) (b) (c) (d) (ii) Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M41; Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41; Akauntan Gred W41; dan Pegawai Belia dan Sukan Gred S41; Fasa Kedua (Tahun 2010) Fasa ini akan melibatkan urusan pengambilan bagi jawatanjawatan berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Pegawai Pertahanan Awam Gred KP41; Pegawai Siasatan Gred P41; Penguasa Bomba Gred KB41; Pegawai Keselamatan Gred KP41; Penguasa Penjara Gred KX41; Pegawai Penguat kuasa Gred N41; 2 (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (iii) Penguasa Kastam Gred W41; Pegawai Tadbir Gred N41; Pegawai Arkib Gred S41; Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41; Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S41; Pegawai Psikologi Gred S41; Pegawai Penerangan Gred S41; dan Semua jawatan di bawah klasifikasi Bakat dan Seni; Fasa Ketiga (Tahun 2011) Akan melibatkan skim perkhidmatan Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang belum melaksanakan MyRecruitment di Fasa Pertama dan Kedua; dan (iv) Fasa Keempat (Tahun 2012) Akan dilaksanakan mulai Januari 2012 yang melibatkan skim perkhidmatan bagi Kumpulan Sokongan terpilih mengikut kesesuaian. Rumusan Transformasi kaedah......

Words: 694 - Pages: 3

Subsidi

...masa depan politiknya. Politics I: 20 Januari 2014 Malaysia: Political Paper 10/2014 Lampiran A  11 Langkah Penjimatan Sektor Awam Malaysia Pengurangan 10 peratus elaun keraian menteri dan timbalan menteri serta lima hingga 10 peratus bagi pegawai kanan kerajaan Gred Jawatan Utama Sektor Awam C (JUSA C) ke atas. Pengurangan lima peratus kos utiliti elektrik di semua kementerian, jabatan, agensi dan premis kerajaan. Pengurangan RM50 hingga RM100 atau 30 peratus kemudahan bayaran tol bagi pegawai kanan kerajaan (Gred JUSA C ke atas). Pembekuan permohonan baru bagi pengubahsuaian kementerian, jabatan, agensi dan premis kerajaan. ruang pejabat     Mengetatkan pelantikan juru perunding untuk projek fizikal kerajaan termasuk menjalankan kajian kesesuaian, manakala cadangan pelantikan perlu dikemukakan kepada Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara yang dipengerusikan KSN untuk kelulusan. Pengurangan penggunaan syarikat pengurusan acara dan pemberian cenderamata untuk penganjuran persidangan atau majlis kerajaan membabitkan anggota pentadbiran serta penjawat awam. Pindaan kelayakan tiket penerbangan domestik dan antarabangsa. Ia termasuk penggunaan kelas ekonomi sektor domestik bagi penjawat awam Gred JUSA C ke bawah. Mengurangkan penyediaan makanan dan minuman semasa penganjuran persidangan, seminar, mesyuarat, kursus, bengkel atau sebarang acara rasmi kerajaan. Pengurangan penggunaan kain pemidang bagi penganjuran persidangan, seminar, mesyuarat, kursus,......

Words: 1211 - Pages: 5

Kewangan Korporat

...di masa hadapan. Antara langkah-langkahnya ialah Deluxe Corporation perlu menentukan struktur modal optimim di mana pengurus kewangan tersebut akan menganggarkan perkaitan antara struktur modal dengan kos purata berwajaran modal untuk menentukan keputusan struktur modal Deluxe Corporation. Berdasarkan analisis yang kami buat, kami dapati bahawa nisbah hutang dan ekuiti Deluxe Corporation pada masa hadapan adalah 60% hutang dan 40% ekuiti dimana pada tahap jangkaan pendapatan sesaham adalah yang paling maksimum dengan kos purata berwajaran modal yang paling minimum. 60% hutang ini boleh dibiayai melalui bon, pinjaman dari bank dan lain-lain lagi. Nisbah hutang dan ekuiti yang kami dapat dan cadangkan ini berkedudukan Gred AAA (Rating AAA). Dengan kedudukan Gred AAA (Rating AAA) ini, menunujukkan bahawa prestasi kewangan syarikat adalah baik. Ini menarik lagi keyakinan para pelabur untuk melabur dalam Deluxe Corporation. Begitu juga dengan pihak bank yang tidak ragu-ragu untuk memberi pinjaman sekiranya Deluxe Corporation memerlukannya. Kedudukan (Rating AAA) ini juga menunujukkan kemampuan syarikat untuk membayar keuntungan kepada pemegang bon pada setiap tempoh yang ditetapkan. Deluxe Corporation perlu menerbitkan bon untuk kepentingannya di masa sekarang dan di masa hadapan. Dengan terbitnya bon, Deluxe Corporation boleh meningkatkan jualannya melalui usaha-usaha seperti memperbaharui fasiliti, meningkatkan teknologi, menambah sumber-sumber yang berkaitan dan lain-lain.......

Words: 1703 - Pages: 7

Head Count

...Kurikulum Sekolah hendaklah merujuk pencapaian : o peperiksaan awam atau akhir tahun terbaik bagi tiga atau lima tahun sebelumnya untuk dijadikan penanda aras (benchmark) sasaran tahun semasa bagi panitia masing-masing. Tahun terbaik yang dipilih sebagai penanda aras berdasarkan pencapaian gred purata terbaik (Lampiran 1.3 atau ----(SAP)----) 8 iii. iv. Setiap panitia mencatat pencapaian tahun terbaik yang telah ditentukan itu dalam borang HC1. (Lampiran 1.4 dan 1.6) Setiap panitia mencatat keputusan peperiksaan akhir tahun, tahun sebelumnya atau ujian khas tahun semasa dalam borang HC1. (Lampiran 1.4) v. vi. vii. Setiap panitia mencatat TOV dalam borang HC1. (Lampiran 1.4) Setiap panitia membuat pengiraan ETR (ETR kiraan) yang munasabah tahun semasa untuk mencabar pencapaian tahun terbaik itu. Setelah panitia mengenalpasti secara kiraan disesuaikan pula ETR berdasarkan jangkaan pencapaian setiap murid (ETR pindaan) dalam Borang Kemaskini Nilai Tambah Mata pelajaran (Rujuk Bab2: SAPHC) Aspek yang perlu diteliti dalam menetukan ETR adalah seperti berikut: Peningkatan peratus bilangan murid mendapat A dan B atau 1A, 2A, 3B, 4B dan seterusnya. Peratus bilangan murid lulus Gred purata mata pelajaran ETR pindaan menjadi ETR tahun semasa bagi setiap peringkat. viii. Setiap panitia mencatatkan ETR pindaan dalam Borang HC1. ix. x. Guru mata pelajaran dan murid berbincang untuk mendapat persetujuan penetapan nilai ETR tersebut. Nilai ETR akan dijadikan sasaran......

Words: 3272 - Pages: 14

Form

...JPA/BMI/JANJI/J3 PERMOHONAN PELEPASAN IKATAN KONTRAK BAGI PEMEGANG BIASISWA/DERMASISWA PERSEKUTUAN BAHAGIAN SATU (UNTUK DIISI OLEH PELAJAR) A. MAKLUMAT PELAJAR 1. 2. 3. Nama Pelajar No. Kad Pengenalan Alamat Terkini : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ 4. 5. No. Telefon Emel : ______________(R)________________(HP) : ___________________________________ B. BIL MAKLUMAT PENGAJIAN DAN IKATAN KONTRAK INSTITUSI PENGAJIAN KELULUSAN / CGPA TEMPOH PENGAJIAN (DARIHINGGA) TEMPOH IKATAN KONTRAK JUMLAH TUNTUTAN GANTIRUGI C. MAKLUMAT PERKHIDMATAN TERKINI 1. 2. Jawatan / Gred Alamat Majikan : ___________________________________ : ___________________________________ ___________________________________ 3. 4. 5. Tarikh Mula Berkhidmat Gaji Ditawarkan Nyatakan Tugasan Utama i) ii) : ____________________ : ____________________ :- ______________________________________________________ ______________________________________________________ UPJ/L/ __ /J3/ __ 1 JPA/BMI/JANJI/J3 D. BIL SEJARAH PEKERJAAN SELEPAS TAMAT PENGAJIAN (JIKA BERKAITAN) NAMA ORGANISASI JAWATAN TARIKH BEKERJA (DARIHINGGA) Nota: Untuk pelajar tajaan di bawah Program Dasar Pandang Ke Timur, sila kemukakan salinan surat tawaran lengkap daripada majikan. E. PERAKUAN PELAJAR Saya dengan ini mengaku bahawasanya saya; Pernah ditawarkan pekerjaan...

Words: 300 - Pages: 2

Me in Accounting Diploma

...PROSPEK KERJAYA Mengikuti Latihan Dalam Perkhidmatan bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang Kejururawatan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Setelah 5 tahun berkhidmat dengan kerajaan anda boleh memohon untuk mengikuti kursus lanjutan ke peringkat ijazah di universiti tempatan. Seterusnya anda berpeluang dinaikkan ke gred jawatan yang lebih tinggi. INSTITUT LATIHAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kolej Kejururawatan Alor Setar. Kolej Kejururawatan Sungai Petani. Kolej Kejururawatan Pulau Pinang. Kolej Kejururawatan Kuala Pilah Kolej Kejururawatan Melaka. Kolej Kejururawatan Muar. Kolej Sains Kesihatan Johor Bahru. Kolej Kejururawatan Kuantan. Kolej Kejururawatan Kuala Terengganu. 10. 11. 12. 13. 14. Kolej Kejururawatan Kubang Kerian. Kolej Kejururawatan Sibu. Kolej Kejururawatan Sandakan. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu, Kuching. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu, Kota Kinabalu. 15. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu, Sungai Buloh. 16. Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Sultan Azlan Shah, Perak. DIPLOMA KEJURURAWATAN KURSUS PRA PERKHIDMATAN ANGGOTA SAINS KESIHATAN BERSEKUTU (SEPARA PERUBATAN) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA atau Lain-lain tempat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. CARA MEMOHON i. Permohonan secara online Borang Pendaftaran Perkerjaan Di Sektor Awam (SPA8i) di laman http://www.spa.gov.my Permohonan adalah berdasarkan “Sistem Mengambil Sepanjang Masa” (SMSM). Tempoh sah laku...

Words: 886 - Pages: 4

Khash

...Beberapa kekurangan dikenalpasti pada sistem yang digunakan semasa ini seperti penggunaan sistem fail di dalam pengurusan mata pelajaran dan pendaftaran secara manual pelajar untuk mengambil sesuatu mata pelajaran yang ditawarkan oleh kolej ini. Kaedah pengiraan secara manual juga masih diamalkan di dalam proses pemarkahan pelajar di mana Jabatan Peperiksaan dan pensyarah perlu menghitung sendiri semasa menetapkan skema pemarkahan bagi sesuatu mata pelajaran dan seterusnya pensyarah perlu mengira satu persatu markah keseluruhan serta gred pelajar berdasarkan skema pemarkahan yang telah ditentukan. Penyelesaian bagi masalah ini adalah dengan membangunkan sebuah sistem berasaskan web untuk membantu pihak Jabatan Peperiksaan dan para pensyarah Kolej RIMA Johor Bahru dalam menguruskan mata pelajaran dan pemarkahan pelajar di institusi pengajian ini. Sistem ini menyediakan fungsi untuk menetapkan skema pemarkahan bagi mata pelajaran dan seterusnya menjana gred pelajar secara automatik berdasarkan skema pemarkahan yang telah ditetapkan. Sistem ini juga menyediakan kefungsian dalam menguruskan mata pelajaran yang diajar di kolej ini seperti tambah, kemaskini dan hapus maklumat mata pelajaran, pemilihan mata pelajaran yang akan ditawarkan pada sesuatu semester serta pendaftaran pelajar ke dalam sesuatu mata pelajaran. Projek akan dibangunkan menggunakan teknik Java Server Pages dengan Apache Tomcat sebagai pelayan dan Microsoft Access sebagai pangkalan data. Sistem dibangunkan......

Words: 4105 - Pages: 17

Form

...PELELANGAN NOMOR : PANPEL.AP.I.246/PL.02/2012-B PT.Angkasa Pura I (Persero), Kantor Pusat - Jakarta mengundang penyedia barang dan jasa untuk mengikuti pelelangan dengan metode prakualifikasi paket kegiatan sebagai berikut : |NO. |KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN |KLASIFIKASI/BIDANG |KUALIFIKASI |PAGU (RP.) | | | | | | | | | | | | | |* |Pekerjaan Pembuatan Apron, GSE Road dan |Arsitektur |Gred 7 |114.271.933.876,00 | | |Apron Flood Light di Bandar Udara |Sipil | | | | |International Ngurah Rai-Bali. |Bidang Infrastruktur Sipil | | | | | |Bidang Elektrikal | | | | | |Bidang Mekanikal | | | | | |Bidang Tata Lingkungan | | ......

Words: 332 - Pages: 2

Season 1 Episode 6 A Golden Crown | Star Wars Episode I: The Phantom Menace | Tabatiere Boite A Mouche Ancien Antique Patch Snuff Box Miniature Portrait Xviii