Free Essay

Ffbdf

In: Science

Submitted By paperplane
Words 616
Pages 3
Problemer omkring Aralsøen.

Gør rede for Aralsøens udbredelse, da den var i naturlig tilstand (ca. 30 år siden).
Aralsøen er en sø i det centrale Asien imellem Kasakhstan og Usbekistan, som er et område der er præget med steppe og ørken. Aralsøen er en indsø, som betyder en naturligt sø. Aralsøen var den fjerdestørste indsø, med et areal på 68.000 km2. Navet Aralsøen kommer af ordet Aral, som betyder ø. Den har fået dette navn, da det referer til den store indsø, som ligger om en ø i et ørkenagtigt område. Søen blev brugt til fiskeindustri, da der var mange sunde og raske fisk i søen.
Hvordan ser søen ud i dag?
Søens areal er faldet med mere end halvdelen. I dag er indsøen en fjerdedel af den største den var engang og vandstanden er sunket med ca. 14 meter. Søen er udtørret så meget, at søen at blevet delt i to små søer, syd Aralsøen og nord Aralsøen. Fiskeindustrien er dødet hen, da søens saltindhold er steget så meget, at alle fiskende døde. Der er lavede en omlægning af vantilførselen fra floden Syr Darya, der løber fra nord Aralsøen til Syd Aralsøen. Med denne omlægning regner man med at syd Aralsøen er helt udtørre i løbet af 15 år. i dag betegnes Aralsøen som en, af verden største miljøkatastrofer, for udover at vandstanden er sunket, er søen skært forurenet. Det siges at hvis det stormer omkring Aralsøen, vil stormen betegnes som giftig, på grund af de kemiske miljøgifte, der ligger i den udtørret landskab, også vil det kemiske miljøgifte bliver blæst rundt af vinden og ende alle mulig stedet og gøre stade. På grund af søen er den levealderen for befolkningen der bor omkring søen, blevet en del mindre. Forklar hvorfor søen er skrumpet.
Søen er skrumpet på grund af befolkning begyndte at bruge kunstvanding, så de vendte de tilstrømmende floder, som hed Syr Darya og Amu Darya. Dette gjorde de så kunne bruge kunstvanding og så blev bomuldsdyrkning muligt. Samtidig med dette blev der smidt giftige affald i floden. Men konsekvensen af dette, er en miljøkatastrofe af stort omfang og at søens saltbalance er steget kraftigt og dermed tab af mange fiskejobs, da fisk ikke kan leve i vand, med et for højt saltindhold.

Her kan man se udviklingen af søen.
Hvilke naturgeografiske og erhvervsmæssige ændringer er der sket omkring søen?
Søen er skumpet meget, i løbet og årene. I gang var den, den fjerde største indsø, men er den dag i dag, ind skumpet så meget at søen er blevet delt i sø. Der var fiskeindustri, dengang søen var på dit højeste, men det stoppede da, saltindholdet i vand steg så meget at fiskende at er døde af. Man en fisk er overlevet, en såkaldt skrubbe og den er man begyndt at fiske i Aralsøen igen.
Overvej hvordan man kunne måle om denne udvikling var bæredygtig.
Man kan se på, hvordan befolkningen har det omkring Aralsøen. Levealderen er meget mindre omkring Aralsøen og det er gået udover, befolkningens genrationer. Søen er også skumpet ind, hvor den engang var stor og fyld med fisk, hvor folk tog ud og fangede aftensmaden. Er den i dag ikke så stor, man kan dog godt tage ud og fiske, men det er kun skrubber, så igen er det gået udover befolkningens genrationer. Området er kaldt økologisk katastrofe, så naturen omkring Aralsøen har det ikke for godt. Store støtteprogrammer, er blevet sat igen med at prøve at rede søen. Så jeg vil bestemt ikke mene, denne sø er bæredygtigt.
Kilder:
http://da.wikipedia.org/wiki/Arals%C3%B8en http://www.globalis.dk/Satellitbilleder/Aralsoeen http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Rusland_og_Centralasien/Sibirske_og_centralasiatiske_floder,_s%C3%B8er,_have_og_halv%C3%B8er/Arals%C3%B8en…...

Similar Documents

CSI - Las Vegas 14. Sezon | The Cry - Season 1 | 120 Cerotti Nasali Misura Media - Respira Bene - Dormi Bene