Evreii Din Romania

In: Science

Submitted By MrGrj
Words 9259
Pages 38
EVREII DIN ROMÂNIA - Istorie şi reflectare în presă

[pic]

CLUJ NAPOCA, 2010

ISTORIC

Pe teritoriul actual al ţării noastre, evreii au o istorie ce se întinde pe aproximativ două milenii. Această minoritate a devenit semnificativă din punct de vedere numeric dar şi a ponderii economice şi culturale pe la începutul secolului al XIX-lea. Recensământul oficial din 1930 arată că totalul numărului de evrei era de 756930. Evreii au încetat practic să mai existe la sfârşitul secolului XX, dovadă fiind recensământul din 2002 care atestă că doar 6179 de evrei mai există în România. S-ar putea ca evreii să fi fost prezenţi pe teritoriul Daciei încă dinaintea cuceririi romane, însă nu avem mărturii arheologice care să confirme. Cel mai probabil este ca primii evrei au ajuns în Dacia odată cu instalarea romană. În secolul XIV, în principatele române au venit evrei din Europa Centrală (evrei aşkenazi), iar în timpul dominaţiei otomane, s-au stabilit aici în special evrei de origine spaniolă, sefarzi. În secolul al XVI-lea , în urma pogromurilor din Ucraina, a venit un val de evrei aşkenazi. Prin anul 1740 aveam deja comunităţi evreieşti în oraşele Roman, Bacău şi Galaţi. Datorită situaţiei evreilor din Galiţia, alt val de evrei se refugiază în Moldova şi Transilvania în a doua jumătate a secolului XVIII, dar mai ales în prima parte a secolului XIX. Aici autorităţile erau mai tolerante. Apare aşa zisa problemă evreiască datorită creşterii numărului lor. În secolul al XIX-lea incepe emanciparea evreilor. În 1848, au fost încurajaţi de promisiunile paşoptiştilor, care au adus idealuri liberale vest-europene, de soluţionare umanistă a problemei minorităţii şi a emancipării evreieşti. În anii următori, Alexandru Ioan Cuza a făcut primii paşi spre emancipare: evreii…...

Similar Documents

Romania Market

...produse de îngrijire orală Pasta de dinți este un produs de igienă personală, iar populația globului începe să realizeze din ce în ce mai mult că acest produs este indispensabil din igiena personală. Studii recente arată că un român alocă, în medie, 3 euro pe lună pentru produse de igienă personală. Din punct de vedere statistic, România este cea mai neîngrijită naţiune din Uniunea Europeană. România stă prost la capitolul bani alocaţi pentru igienă nu numai în Uniunea Europeană (UE), ci şi în Europa în general. De fapt, mai rău ca noi stau doar turcii, cu doar un euro cheltuit lunar pentru produse de îngrijire corporală, susţine un studiu realizat de compania L’Oreal. Spre comparaţie, slovacii alocă 7,8 euro pe lună pentru igiena personală, grecii-6,25 euro, iar britanicii – 5,6 euro. Recesiunea a obligat multe familii să reducă bugetul alocat bunurilor de consum şi primele pe listă au fost produsele de îngrijire personală. În 2010, de pildă, în plină criză financiară, aceste cheltuieli erau în scădere cu 11% faţă de anul precedent, unul mai „blând” din punct de vedere economic. Cele mai mari scăderi în vânzări le-au avut deodorantele şi şampoanele, dar au fost destui români care au renunţat chiar şi la săpun sau pasta de dinţi. Pasta de dinți Conform unui studiu Procter&Gamble, piața e puternic segmentată, atât ca prețuri, cât și din punctul de vedere al caracteristicilor produselor. La pastele de dinti, se remarcă o puternică diversificare a......

Words: 4709 - Pages: 19

Medical System in Romania

...Paul Doru Mugur, 34, a native of Romania's second-largest city, Constanta, has been working as a doctor in New York since 1996. He heads the oncology and hematology department in a public hospital. In 1991, during his fourth year of university, he left Romania for France on a Tempus scholarship awarded by the European Community. He finished his studies in Paris. “I've had the opportunity to get to know three medical systems very well: the Romanian one --a tribal system characterized by influence, bribes, and the mentality that the doctor is a small god; the French one--a bureaucratic system characterized by a rigid administration where the doctor is a clerk; and the American one--a business-based system where our patient is our client and the doctor is a businessman,” Mugur said. In the U.S. contracts between a doctor and a hospital are normally for a one-year period. The salary is fixed. Starting salaries are between $2,200 and $2,500 a month after taxes. Salaries of specialist doctors start at $6,000. “In seven years, I climbed all the steps of medical specialization to become head of section,” Mugur said. “For me, it’s very important to treat my patients without considering their financial status. It’s one of the reasons I preferred a public hospital to a private one.” Mugur said the Americans are very severe with medical errors. Lawyers are always ready to make money out of doctors’ negligence. Medical mistakes are punished according to their consequences, going......

Words: 701 - Pages: 3

Outsourcing in Poland and Romania

...Central and Eastern European countries like Poland and Romania are strong spots on the global outsourcing map Globalization & Integration Group Project Table of Contents Abstract 3 Introduction 3 Poland 4 Significant savings costs 5 Ability and quality of resources 5 Low risk location 5 Culture Similarity 6 Investment Climate 6 article 7 Romania 8 Government support and business environment 9 Quality of the language and educational skills 9 Low labor costs 10 Culture 10 Intellectual property security and privacy 10 article 11 Comparison 12 Cost competiveness 12 Resources and skills 13 Economic competitiveness 13 Regulation 13 Corruption perception 14 Legal protection 14 Conclusion 14 References 14 Abstract In this paper, we discuss why are the Eastern European countries like Romania and Poland potential destination for outsourcing. Given an economic condition, Geographical advantage, business environment and quality issue explanation of each country. Both countries are economically competitive in outsourcing market in Eastern Europe, promptly emerging as a favorite destination. Introduction Outsourcing is a practice used......

Words: 3215 - Pages: 13

Romania Research

...Romania Research Romania, the official language, is derived from Latin; it is in the same linguistic family as Italian, French, Spanish, and Portuguese. Indeed, it is alleged that a fluent speaker of Italian can communicate fairly well with the Romanians if the speaker knows the Italian dialect used around Genoa. Some 90 percent of the population belongs to the Romanian Orthodox Church. The remainder of the population is Roman Catholic, Jewish, Calvinist, Islamic, or atheist. Romania is on Central European Time, two hours ahead of Greenwich Mean Time (G.M.T. + 2) and seven hours ahead of U.S. Eastern Standard Time (E.S.T. + 7). Cultural Orientation The more educated the participants are, the more they will use objective facts to define the truth. Subjective feelings are still strong, but faith in an ideology, other than freedom, does not cloud the issue of truth. As the movement toward freedom and privatization advances, it puts the responsibility for decision making on the shoulders of the individual. The individual may, in turn transfer this power to the group as a whole or to selected experts within the group. Business practices Appointments should be made well in advance. Appointments may be requested by mail. Business letters should be sent in English. Not only do Romanians expect to translate foreign letters, but such a letter is accorded more respect and attention than one written in Romanian. An interpreter will be necessary for the meeting......

Words: 1145 - Pages: 5

Pest Analysis of Romania

...8 elements of Culture in Romania Geography —Romania is located in Central Europe, bordering the Black Sea, the neighbors are Bulgaria, Ukraine and Hungary. The Danube is the second longest river after Volga in Europe, it originates in Black Forest in Germany, and flows through 9 European countries: Germany (7.5%), Austria (10.3%), Slovakia (5.8%), Hungary (11.7%), Croatia (4.5%), Serbia (10.3%), Bulgaria (5.2%), Moldova (1.6%), Ukraine (3.8%) and Romania (28.9%). —Conclusion: Romania is a Central European country, and has close connection with neighbors (both Western and Eastern European countries). Ethnic Group —About ethnic group in Romania, the main group is Romanian, which is 89.5% of whole population in Romania. The second one is Hungarian which is 6.6%, Roma is the third one that is 2.5%, the next two groups are German and Russian which are 0.3% and 0.2% respectively. There are some other minorities that is 0.4%. —Conclusion: According to information of ethnic group in Romania, this obviously is a diversified country that includes various minorities. Language —About 89% of the people are ethnic Romanians, a group that-in contrast to its Slovakian or Hungarian neighbors-traces itself to Latin-speaking Romans, who in the second and third centuries A.D. conquered and settled among the ancient Dacians, a Thracian people. As a result, the Romanian language, although comtaining elements of Slovakia, Turkish and other languages, is a Romance language related......

Words: 1610 - Pages: 7

Din Mor

...Spørgsmål om hæmatokrit der besvares på baggrund af hæmatokritforsøget, lærebogens beskrivelse af EPO (side 46-47) samt det vedhæftede dokument af Bengt Saltin: 1. Definer begrebet hæmatokrit Blod består af plasma og røde blodlegemer. Blodlegemer og plasma adskilles ved en proces, der kaldes centrifugering. Den procentdel, de røde blodlegemer udgør af den samlede blodmængde, kaldes hæmatokritværdien. 2. Angiv din hæmatokritværdi 50 3. Beregn den gennemsnitlige hæmatokrit værdi for piger og drenge i klassen Piger: 44 Drenge: 46 4. Angiv normalværdier for hæmatokrit for mænd og kvinder og sammenlign med klassen Mænd: 40-50% Kvinder: ca. 35-45% 5. Hvor og hvordan dannes de røde blodceller? Røde blodceller dannes i knoglemagen. En afgørende faktor for dannelsen af røde blodlegemer er hormonet EPO, som dannes i nyrerne og transporteres til knoglemageren. 6. Hvorfor lever de røde blodceller kun 100-120 dage? Fordi de nedbrydes, men produktionen af røde blodlegemer er stor og kontinuerlig. 7. Forklar kort hvordan man måler hæmatokritværdien Man bruger en blodlancet til at prikke hul på fingeren, så der kommer blod ud. Så suger man ca. 2 cm blod op i et kapillærrør. Så centrifugeres røret i 10 minutter, så blodlegemer og plasma adskilles. Højden af søjlen med blodlegemer beregnes som % af den samlede søjle, og du vil der efter få hæmatokritværdien. 8. Redegør for hvilke usikkerhedsfaktorer der kan påvirke hæmatokritmålingen Hvis du måler......

Words: 314 - Pages: 2

Lunching the Credit Card in Romania

...1. Romanian merchandise was more conformable on cash transactions rather than credit card payments in early 2000s. The costume had no experience how to maintain credit cards so this made the situation difficult for the bankers to set a credit limit and the interest rate. As Romania was getting out from a three year recession, slowly the middle class was growing but the size was really small, so they decided to do branch banking rather than credit card business. During the first half of the decade the economy grow rapidly specially the middle and the upper middle class. Almost one third of the Romanians households decided to buy high price home products. There was also a rapid growth in luxury goods demand. By 2006 things changed, customers are willing spend using cards rather than using cash. 2. Before the reaction the infrastructure was really poor in Romania so Alpen bank decided not to get into the credit card business and expand on the brunch banking business. But as the country come out from a three year resection and the infrastructure started to grow their decision changed and planned to enter the card business. 3. They are focusing on direct market strategy. Direct mail, take ones, free standing inserts, direct sales and branch crossing 4. Almost 18.6 million adults were eligible to apply for the credit card. It was a very difficult task for them to segment the customer so the bank decided to pick customers based on their income. First of all, they......

Words: 275 - Pages: 2

Romania&China

...România , formerly also spelled Roumania and Rumania, is a country located between Central Europe and Southeastern Europe, bordering the Black Sea. Romania shares a border with Hungary and Serbia to the west, Ukraine and Moldova to the northeast and east, and Bulgaria to the south. At 238,391 square kilometres (92,043 sq mi), Romania is the ninth largest country of the European Union by area, and has the seventh largest population of the European Union with 20,121,641 people (20 October 2011). Its capital and largest city is Bucharest – the sixth largest city in the EU. Demographic Romania: According to the 2011 census, Romania's population is 20,121,641. Like other countries in the region, its population is expected to gradually decline in the coming years as a result of sub-replacement fertility rates and negative net migration rate. In October 2011 Romanians made up 88.6% of the population. The largest ethnic minorities are the Romanians, who make up 89% of the population, ,Hungarians who make up 6.5% of the population and Roma, who make up 3.2% of the population, the 1.3% are from the other countries. Climate Romania: Owing to its distance from the open sea and position on the southeastern portion of the European continent, Romania has a climate that is temperate and continental, with four distinct seasons. Romania enjoys four seasons, though there is a rapid transition from winter to summer. Autumn is frequently longer, with dry warm weather from......

Words: 2308 - Pages: 10

Pozitia Finantelor Publice in Romania

...CONSILIUL FISCAL POZIłIA FINANłELOR PUBLICE IN ROMÂNIA – COMPARAłII INTERNAłIONALE – 11 August 2010 1 Cuprins I. Veniturile bugetare ……………………………...…..................................3 II. Cheltuieli bugetare ……… …………………………....……........………37 III. Deficitul bugetar …………………….........…........................................68 IV. Datoria publică ...................................................................................72 V. Plata taxelor de către companii…….…………………………………..80 VI. Consolidarea fiscală şi creşterea economică sustenabilă………..85 VII. Concluzii – posibile soluŃii ...............................................................88 2 I. Veniturile bugetare 3 40 35 30 25 20 15 10 5 0 România: Venituri totale ale bugetului general consolidat (BGC*) % în PIB 33,8 3,2 32,5 3,6 33,0 4,5 32,0 3,8 32,3 4,5 32,3 3,8 33,1 4,0 33,5 4,0 32,1 3,6 32,1 4,1 30,6 28,9 28,5 28,1 27,7 28,5 29,2 29,5 28,5 28,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 venituri fiscale (inclusiv contribuŃii sociale) *) metodologie ESA 95 venituri nefiscale 4 10 47,8 7,9 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 0 SE % în PIB DK FI 42,7 10,5 4,5 48,3 3,6 48,3 4,9 47,7 4,2 46,6 7,8 6,7 43,8 44,7 42,8 42,4 38,5 39,1 38,7 40,4 36,0 37,9 35,9 35,8 35,4 34,3 48,7 6,7 5 55,7 55,4 53,2 *) metodologie ESA 95 AT BE FR IT NL ► HU ► SI DE ► EE LU PT MT CY ► CZ......

Words: 12001 - Pages: 49

Nokia's New Home in Romania

...Nokia’s New Home in Romania LaToya Webb BUS 302 Dr. Chris Hase Strayer University May 23, 2010 Nokia’s New Home in Romania Identify at least two reasons Romanians are motivated to obtain a job at Nokia’s new factory in Cluji. Romanians are motivated to obtain a job at Nokia’s new factory, because it will put an end to poverty that was left behind by a repressive communist dictatorship. Obtaining a job at Nokia will give them an opportunity to earn a better income and give them much needed benefits; to provide better for their families. Also, they would be eager to work for a multinational company that will provide training and advancement. Identify at least three factors that are likely to contribute to the intrinsic motivation of those hired. Explain how these factors will contribute. Intrinsically motivation occurs when people are internally motivated to do something because it either brings them pleasure, they think it is important, or they feel that what they are learning is significant. One, the perks that come with working for Nokia; the cafeteria with free food, gym, playing fields, and a Sauna are all intrinsic motivation. Being able to challenge them and accomplish new tasks at work, at work is an example of extrinsic motivation. Three, control over what they will be doing on the job. Cooperation, Recognition, Happiness at work, and Trust; are all qualities that can build character and give the employees the confidence needed to be effective on......

Words: 658 - Pages: 3

Analiza Pietei Virtuale a Transporturilor îN RomâNia

...Tăut Adelina-Georgia Analiza pie ei virtuale a transporturilor în România ________________________________________________________________________ UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE LUCRARE DE LICEN Ă Coordonator ştiin ific Prof.Dr.Radu-Adrian Mlesnita Lector Dr.Nicoleta Racol a-Paina Absolvent Tăut Adelina-Georgia 2008 1 Tăut Adelina-Georgia Analiza pie ei virtuale a transporturilor în România ________________________________________________________________________ UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Sec ia Managementul Institu iilor Europene Analiza pie ei virtuale a transporturilor în România Coordonator ştiin ific Prof.Dr.Radu-Adrian Mlesnita Lector Dr.Nicoleta Racol a-Paina Absolvent Tăut Adelina-Georgia Cluj-Napoca 2008 2 Tăut Adelina-Georgia Analiza pie ei virtuale a transporturilor în România ________________________________________________________________________ Cuprins Introducere ........................................................................................pag.3 I. Capitolul 1. Introducere în teoria pie ei virtuale 1.1. Pia a virtuală ....................................................................pag. 4-10 1.2. Pia a virtuală a transporturilor..........................................pag.10-34 a) Transport rutier..............................................................pag.14-19 b) Transport feroviar...............

Words: 19587 - Pages: 79

Romania

...ROMANIA Country overview Romania is located in southeast Europe, near the Black Sea, and contains a population of 19.96 Million as per the 2014 World Bank statistics (World Bank). Romania is a former communist nation that joined NATO in 2004 and the European Union in 2007 (CIA). The primary industries include mining, timber, chemicals, and machine building. (Everyculture). Romania is currently a member of the European Association for Coal and Lignite (EURACOAL), an organization that works with the European Commission and European Parliament to discuss and debate on matters relating to coal mining in member EU countries. Sources: http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ro.html http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/romania/index_en.htm http://www.bbc.com/news/world-europe-17776265 Cultural environment The official language of Romania is Romanian. 90% of the population is Romanian, 7% Hungarian, and 2% Roma. The labor force of Romania consists of 9.6 million people, 37% of whom work in agriculture, 34% in industry, and the remaining 29% in services. Romania has a current unemployment rate of 11% (Every Culture) Romania, like most European countries, is very religious. 87% of the population practices Eastern orthodox, 6.8% are Protestants, 5.6% are Catholics, .4% are Muslim, and .2% are unaffiliated with any religion. Due to the large percentage of Eastern Orthodox residents, business transactions and scheduling should...

Words: 1038 - Pages: 5

Nokia’s New Home in Romania

...Nokia’s New Home in Romania 1 The rapid move in the telecommunications technology world has pushed many of top cellular leaders to examine the ever-increasing challenge of efficiency, effectiveness and the cost conscience choices of product supply and demand. Business managers must consider the best markets for creating new products to meet customer’s needs, while remaining competitive and fostering valued employee and community connections. Nokia, one of the world’s largest cellular providers with an estimated 49,560 permanent employees (as of 4/1/07), national research centers and distribution sites globally; opted to begin yet another production and distribution site in Transylvania, Romania (Corporate Responsibility, 2007). The 88 million dollar investment was set before John Guerry a 36-year old Texan in charge of the plant. His challenge was to select, train and retain adequate employees with a skill based work environment to ensure that a multinational competitor would not impede on the best workers (Ewing, 2009). The reasons why Romanians are motivated to obtain a job at Nokia’s new factory begin with the well regarded technical university where engineering students can begin their career with a globally secure company. A repressive communist dictatorship has left a blaring mark of impoverished conditions for the city of 400,000 people. Many of the locals overwhelmingly seek the opportunity to gain skills and advancement to improve their current living......

Words: 908 - Pages: 4

Alpen Bank Romania

...1) H ow should Alpen Bank position its card? Alpen bank should position its credit card as a high end premium product as itsexisting customers belong to the affluent class and it would be easier to establishitself in this segment. Furthermore this class represents the top 10 % of population which has about 24% of wealth. They are less price sensitive andmore conscious of their image so positioning the card on high end would bebeneficial for the bank. This segment includes professionals who would like topurchase products and services through credit card considering it a statussymbol.Moreover, for countries like Romania, it is seen that credit cards are somewhat stickier as compared to the developed countries. This shows that if Alpenpositions its card as a high end product, it will gain a share of market whichwould stick to its card.The middle class also has a huge potential especially in terms of the size of market however they are more price-focused and would only welcome this newcredit card if the interest rates are low. They also have a monthly income whichsupports them to have a credit card. Based on the attitudes of customers in otheremerging economies it can be said that customers in middle-income class have alower actual utilization rate when compared with affluent class. 2 ) W hat is the cost of acquisition of customer? C ustomer acquisition cost is the cost associated with convincing a consumer tobuy your product or service, including research,......

Words: 931 - Pages: 4

Mini Country Report/Romania

...December 2011 Mini Country Report/Romania under Specific Contract for the Integration of INNO Policy TrendChart with ERAWATCH (2011-2012) Mini Country Report Thematic Report 2011 under Specific Contract for the Integration of INNO Policy TrendChart with ERAWATCH (2011-2012) December 2011 Author: Marina Ranga, Stanford University Table of Contents Preface ii  Executive Summary iii  1. Innovation policy trends 1  1.1 Trends and key challenges for innovation policy 1  1.2 Innovation governance 7  1.3 Recent changes in the innovation policy mix 12   1.4 Internationalisation of innovation policies 15   1.5 Evidence on effectiveness of innovation policy 16   2. Innovation policy budgets – an overview 19   2.1 Trends in funding of innovation measures 19   2.2 Departmental and implementing agency budgets for innovation policies 2 1  2.3 Future challenges for funding of innovation policy 22  3. Thematic report: Demand-side innovation policies 23  3.1 Trends in the use of demand-side innovation policies 24  3.2 Governance challenges 30  3.3 Recent demand-side innovation policy measures 3 1  3.3.1 Sectoral specificities 3 1  3.3.2 Good practice case 3 1  Appendix A : Plan to increase the efficiency and effectiveness of RDI expenditure (Summary of provisions) 32  Appendix B : Recommendations of World Bank’s Functional Review for the reform of the Romanian......

Words: 18856 - Pages: 76

« Page Suivante | Sport & Action Videokameras | Descarga Dlc PS3