Free Essay

Bruh

In: Historical Events

Submitted By mohamed11
Words 1520
Pages 7
Hvad handler visen om?
Agnete og Havmanden handler om en ung pige,
Der bliver startet med at man præsentere Agnete som ganger på højlands bro. Agnete møder en havmand, der spørger om hendes hånd. Agnete følger med ham til hans hjem under havet, hvor hun bor der i otte år sammen med havmanden og de 7 sønner de sammen har fået. Men en dag hører Agnete kirkeklokkerne ringe, og hun opdager, at hun længes efter kirken, hendes familie, og i det hele taget det liv hun havde efterladt på landjorden. Hun spørger havmanden om hun må få lov til at gå kirke, og han siger at det må hun godt, så længe hun lover at komme tilbage til sine børn igen (anden version, hun må ikke slå håret ud, bøje sig for præsten eller sidde ved siden af sin mor). Det lover Agnete, men da hun kommer op i kirken, overholder hun intet af det. Hun taler med sin mor, og fortæller om, hvor hun har været i alle de år, og om de fine ting havmanden har foræret hende. I samme øjeblik kommer han gående ind gennem kirkedøren, og beder hende om at komme med tilbage til havet, da hendes børn savner hende. Hun afslår, og havmanden tilbyder hende 12 tønder guld for at følge med. Dette afslår Agnete også, og han må tage tilbage til havet alene. Folkeviser: Ikke skrevet af en forfatter, men er opstået ved, at folk har fortalt historierne videre. Viserne har derfor af og til forskellige versioner. De er typisk opdelt i tre faser - hjem, ude, hjem. Den første fase er der hvor man nogenlunde får et billede af hvordan historien kommer til at foregå (indledning). Den anden fase er der hvor konflikten optrappes (ude). Til slut vender hovedpersonen typisk hjem igen. Hjemme hvor Agnete er på broen, ” ude” hvor hun er under havet med havmanden, Hjemme hvor hun bliver på landjorden.

Trylleviser: En tryllevise er en folkevise, der indeholder overnaturlige elementer. Det er tit ting der er hentet fra eventyr som fx trolde, elvere osv. De indeholder også tit erotiske konflikter, specielt under ’forandringssituationer’, tit overgangen fra barn til voksen.
Psykoanalytisk:
Id=At hun er gift med havmanden og de har børn, hun lever i vandet. (Kærlighed)
Ego=Religion, Gud og hendes mor. (Gud)
Over Ego=Hun har ikke set i 8 år. (Familie)
Konflikten: Hun ved ikke, hvem hun skal vælge.
Rejse i det ubevidste:
Udtryk for seksualitet og symboler:
Symboler: Havmanden får 7 sønner, han er ulven i rødhætten. Indtil kirkeklokkerne ringer, og der bryder forbandelsen.
Hvad tror I, er det centrale budskab i visen?
Det centrale budskab i visen kunne være:
Nogle gange træffer man beslutninger baseret på hvad man føler i øjeblikket. Det kan man så fortryde senere hen når man ser tilbage på sit valg og virkelig tænker over det.
Det kunne også være “Familien ved bedst”, da Agnete følger havmanden ned i havet uden at snakke med sine forældre omkring det. Dog efter at have konfronteret sin mor i kirken - og kan se at hendes mor ikke synes om det - træffer hun en anden beslutning, nemlig at forlade havmanden. Og denne beslutning er baseret på hendes mors mening.

Hvordan kan Freuds personlighedsmodel belyse elementer i teksten, f.eks. personers irrationelle handlinger?
Freuds personlighedsmodel er opdelt i tre dele. Id’et, Ego og superego.
Id’et er lyster, drifter og instinkter, dvs. med hensyn til sexlyster, alkohol osv. Det er også ting vi har oplevet fra barndommen som vi fortrænger. Man kan sige at Id’et er vores underbevidsthed, som prøver at få os til at gøre, hvad vi inderst inde har mest lyst til.
Ego’et er fornuften, dvs. det som vi har lært i løbet af de år vi har levet. f.eks at man ikke må køre overfor rødt
Superego’et er den direkte modstander til Id’et. Når vi har lyster som vi ikke kan styre, eller vi har ting som vi virkelige gerne vil lave træder superego’et til. Den fortæller os at det ikke er en god ide at køre bil mens vi er fulde osv. Man kan sige at det er superego’et der er vores samvittighed og vores moral. Det er superego’et der skal holde os tilbage, og ligesom styre personens lyster. I Agnete og havmanden giver Superego’et efter for Id’et, Id’et får sin vilje, og Agnete kommer væk.

Stilistik:
Agnete og havmanden er bygget op i et mønster, som visen følger gennem hele handlingsforløbet. Hver strofe består af 2 linjer, og hver linje er næsten lige lange igennem hele visen. Visen starter dog med en strofe på 4 linjer, og den slutter også med en strofe på 4 linjer, så der kan man igen se et mønster.
Der bliver brugt flere klicheér som man ikke vil bruge i vores tid. Der bliver f.eks. sagt “Agnete hun ganger sig på Høvelands bro” At gange sig vil sige at gå, og det hører man jo ikke nogen sige længere. Derudover bliver der også sagt “Agnete hun ind ad kirkedøren tren” Hvilket man jo heller ikke ville sige længere.
Noget meget typisk for trylleviser og som også går igen i Agnete og havmanden, det er at miljø beskrivelserne er meget begrænsede. Man får ik rigtig nogen detaljer om nogen steder. Det er en meget simpel beskrivelse man får, man får ikke meget mere end navnet på stedet, f.eks. Stranden, Kirken, Kirkegårdens sten, Havet. Disse områder bliver slet ikke beskrevet på noget tidspunkt, selvom det er disse steder visen foregår.

Musikalsk produkt
Vi har valgt at omskrive Agnete og Havmanden til en moderne rap sang. Vi ville dog ikke have at det kun skulle være en rap sang, da det ville være lidt for kedeligt. Derfor valgte vi at omkvædes skulle synges. Vi skrev versene ved at tage originalteksten, og så bare skrive den om til et lidt mere moderne sprog, og så få den til at passe med melodien. Omkvædet skrev vi selv, ud fra hvad vi analyserede os frem til. Dvs. at omkvædet omhandler hvad vi tror Agnetes indvendige tanker var.
Beatet man kan høre i baggrunden lavede vi på computer. Derudover så spillede Ane på bass gennem hele sangen, og i jeg spillede på guitar, melodi i versene og akkorder i omkvædet. AK og Kian rappede versene, mens at Hind hun sang omkvædet.

1. Find tekstens symboler, fx
“Havmanden”, kirken,
I teksten er havmanden et symbol for den farlige erotik. Det er havmanden der driver Agnete, som gør at hun vælger at tage med havmanden ned i havet, og vende sin mor ryggen.. Efter hun har snakket med sin mor, finder hun ud af, at hun har begået en stor fejl og tager væk fra havmanden.
Kirken er et symbol på “det gode”. Agnete hører hun kirkeklokkernes klang, som får hende til at savne sin mor. Inde i kirken får hun en åbenbaring om at det hun gør er forkert. Kirken er derfor hjælperen i teksten.
Hvilken analysemetode vil egne sig bedst til at beskrive og analysere budskabet?
Det ville egne sig bedst at bruge den psykoanalytiske analysemetode, til at analysere og beskrive budskabet i Agnete og havmanden, fordi hovedpersonen i folkevisen, som hedder Agnete, er midt i en forlovelsessituation, som skaber en konflikt med hende selv og fremkalder en dæmon. Vha. den psykoanalytiske metode kan dette analyseres.

Strukturalistisk eller psykoanalytisk?
Psykoanalytisk. Vi synes det egnede sig bedst til denne folkevise.

Hvordan kommer driften til udtryk i teksten, og hvilke forhindringer støder den imod, f.eks. fordi samfundet udstikker normer, der begrænser den?
Når havmanden spørger Agnete om hun vil være sammen med ham, så er det Id’et der driver hende. For hun tager afsted, får syv børn og bliver væk i otte år. Når hun så tager til kirke finder hun ud af at hun savner sin familie, og at det er forkert det hun gør. Her er det superego’et som arbejder. Den modsiger hendes lyster.
Hvordan er overgangen fra barn til voksen præget af barnets løsrivelsesproces fra forældrene, med de ambivalente (modsatrettede) følelser det indebærer? Kan disse konflikter forklare elementer i teksten?
I forhold til denne historie så vil Id’et være havmanden, som på en måde får hendes lyster frem i hende. De levede i en tid for hvor slægtningen var vigtig, men hun følger sine lyster og går ind i det ubekendte med havmanden.
Ego’et vil være svær at analysere da man typisk ved folkeviser ikke får en stor beskrivelse af de forskellige karaktere. Men ego’et vil være balancen mellem over-jeg’et og id’et
Over-jeg’et i denne folkeviser vil være normerne, moderen, og kirken. Slægtningene betød meget i den tid så hvis man var et sted mellem to slægtninge var man dårligt stillet. I kirken stiller moderen hende spørgsmål som vækker hendes over-jeg, og hun finder så ud af, at hun savner livet derhjemme, og at det er forkert det hun gør. Kirken hører også til overjeget, fordi hun gerne vil se sin mor efter hun hører kirkeklokkerne.

Ud fra den psykoanalytiske metode kan man f.eks. stille spørgsmål som:
2. Hvordan kan Freuds personlighedsmodel bruges på teksten (id, det, overjeg)?
3. Kom med en samlet vurdering af eventyret på baggrund af ovenstående…...

Similar Documents

Free Essay

Bruh

...Loyalty Bear true faith and allegiance to the U.S. constitution, the Army, and other soldiers. Be loyal to the nation and its heritage. The Decision at the Marias. The men thought the route ran to the northwest up the Marias River, while both Lewis and Clark thought the main river channel ran to the southwest. The men agreed to go along with the decision of the captains to proceed to the southwest, which was indeed the Missouri River. Duty Fulfill your obligations. Accept responsibility for your own actions and those entrusted to your care. Find opportunities to improve oneself for the good of the group. Fulfilling the Letter and Intent of Jefferson's Order. The Corps of Discovery never wavered from its mission. Additionally, Lewis, Clark, and several of the men kept journals. Sergeant Ordway was the only one to make daily entries. Respect Rely upon the golden rule. How we consider others reflects upon each of us, both personally and as a professional organization. Diplomats with the Indians. The Corps of Discovery honored with dignity and respect all the tribes it met, offering gifts as a symbol of friendship and peace. Selfless Service Put the welfare of the nation, the Army, and your subordinates before your own. Selfless service leads to organizational teamwork and encompasses discipline, self-control and faith in the system. Adversity Along the Way. Hard physical labor characterized every day, but the Corps of Discovery conquered......

Words: 422 - Pages: 2

Premium Essay

Bruh

...Race Relations in The United States A Brief History Slavery begins in the southern B.N.A. colonies (now 1600’s known as the United States. As people come to the new world and begin large scale agriculture, they realize that they need a large, cheap workforce to work in the cotton and rice fields. They begin to purchase African slaves from slave traders. - 1776 Slavery is widespread and widely accepted in the 1600’s United States. Whites are given absolute power and authority over black slaves. (white men could not be held accountable for killing a black servant) white people believed that blacks were naturally inferior and were not capable of rational thought,theref ore should be treated as animals. - The colonies fought for and gained independence from 1776 Britain and became the United States of America. The newly formed country issued “The Declaration of Independence.” This document made it illegal for citizens to buy and sell slaves. However, although the Declaration outlawed the salve trade, slavery did not stop. Those still owning slaves could continue to practice slavery. - Conditions of A Slave: -Most slaves were given very little in the way of food or clothing by their masters. -Slaves worked long hours with very few breaks. -Slaves were often bought and sold and families were broken up. -Slaves who refused to comply with all orders were beaten and punished cruelly. 1836 The American Civil War ended with the Emancipation Proclamation.......

Words: 322 - Pages: 2

Free Essay

Bruh

...FOCAL LENGTH OF A LENS AIM: The aim of this experiment is to determine the focal length (f) of a convex lens by two methods. YOU WILL NEED: A 10 cm focal length bi-convex lens, lens holder, screen (a wooden block with a white painted side is ideal), ruler, light source (mounted clear bulb), power supply suitable for the lamp. An optical bench is ideal if one is available. WHAT TO DO: (a) Minimum distance method Set up the lamp, lens and screen so that a clear image of the lamp filament is formed on the screen. Measure the object and image distances (u and v). Repeat the experiment for a series of values over the range u+v = 45 cm to 100 cm. ANALYSIS AND CONCLUSION: Plot a graph of u+v against u. The minimum point on the graph is at a point u+v = 4f, u = 2f (b) Two position method Set up the lamp, lens and screen 0.6m apart. Find the TWO positions where a clearly focused image of the lamp may be obtained. (one of these will give a large image and the other a small image). Measure the separation of lamp and screen (d) and the distance between the two positions of the lens (a) Repeat the procedure for other values of d between 0. 5m and 1m ANALYSIS AND CONCLUSION: The focal length of the lens may be calculated from the formula: f = [d2 – a2]/4d ----------------------- a v2 d u1 2 1...

Words: 251 - Pages: 2

Premium Essay

Bruh

...Cfuyubvguk uguiguig gugg hh h h h h h h h h h h h h h h huhui huihuig uhjugh hnbhj b b hh h h nhh hbh hbhghy y gg hjg g hjghjgj jhgj ghj jgjg ghgj jghj jbghjg hjghj j gfghdg cy v f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f Cfuyubvguk uguiguig gugg hh h h h h h h h h h h h h h h huhui huihuig uhjugh hnbhj b b hh h h nhh hbh hbhghy y gg hjg g hjghjgj jhgj ghj jgjg ghgj jghj jbghjg hjghj j gfghdg cy v f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f Cfuyubvguk uguiguig gugg hh h h h h h h h h h h h h h h huhui huihuig uhjugh hnbhj b b hh h h nhh hbh hbhghy y gg hjg g hjghjgj jhgj ghj jgjg ghgj jghj jbghjg hjghj j gfghdg cy v f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f Cfuyubvguk uguiguig gugg hh h h h h h h h h h h h h h h huhui huihuig uhjugh hnbhj b b hh h h nhh hbh hbhghy y gg hjg g hjghjgj jhgj ghj jgjg ghgj jghj jbghjg hjghj j gfghdg cy v f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f Cfuyubvguk uguiguig gugg hh h h h h h h h h h h h h h h huhui huihuig uhjugh hnbhj b b hh h h nhh hbh hbhghy y gg hjg g hjghjgj jhgj ghj jgjg ghgj jghj jbghjg hjghj j gfghdg cy v f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f...

Words: 425 - Pages: 2

Free Essay

Bruh

...Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh Bruh......

Words: 769 - Pages: 4

Free Essay

Bruh

...Detective Dakota and The B-Bomb Scene One ! “Finally.” I said sighing with relief. The plane roared as it took it’s first steps into the sky. “It seems we are a little late, should I push tomorrows meeting to the day after?” said Mya Slava, my assistant. “No, I shall arrive on time. Wake me with my coffee two sugars and one milk Mya.” I mumbled sleepily. We had been at the Manchester airport for six hours before we got out flight and I was just about tired out. I had checked my pager then blacked out.! ! “Your coffee sir.” Mya hands me my coffee. I take a sip and scald my throat with the hot rich brown liquid. “I’m so sorry sir!” Mya exclaimed. She reached for some napkins and patted the coffee droplets away. I did not like the fact that I had been transferred to America. Tensions were high everywhere and being in one of the most populated states in a very hated country did not help my nerves. “Have a new suit brought to me freshly pressed Mya” I didn't mean to always be so bossy and harsh to the girl but she must learn early that being methodical and precise has its advantages. I paced around the room, my face a mask of curiosity, why had I been transferred here, I was doing just fine back in England. My lab needs me and there are no particular reasons I am aware of, that dictated the movement of Mya and myself. ! ! Fiorello H. LaGuardia Airport is not the most pleasant place. It combines many things that I find to make situations quite grueling. The bustled......

Words: 673 - Pages: 3

Free Essay

Bruh

...Sirena Lyrics by: Gloc9 ft.Ebe Dancel [Ebe Dancel] Ako'y isang sirena Kahit anong sabihin nila ako ay ubod ng ganda Ako'y isang sirena Kahit anong gawin nila bandera ko'y di tutumba Drum na may tubig ang sinisisid Naglalakihang mga braso, saki'y dumidikdik Drum na may tubig ang sinisisid Sa patagalan ng paghinga, sa'kin kayo ay bibilib [Gloc 9] Simula pa nang bata pa ako, Halata mo na kapag naglalaro Kaya parang lahat ay nalilito, Magaling sa chinese garter at piko Mga labi ko'y pulang pula, Sa bubble gum na sinapa Palakad-lakad sa harapan ng salamin, Sinasabi sa sarili "ano'ng panama nila?" Habang kumekembot ang bewang, Mga hikaw na gumegewang Gamit ang pulbos na binili kay Aling Bebang Upang matakpan ang mga pasa sa mukha Na galing sa aking ama Na tila di natutuwa sa tuwing ako'y nasisilayan Laging nalalatayan, Sa paglipas ng panahon ay di ko namamalayan Na imbes na tumigas ay tila lalong lumambot Ang puso kong mapagmahal Parang pilikmatang kulot. [Ebe Dancel] Ako'y isang sirena Kahit anong sabihin nila ako ay ubod ng ganda Ako'y isang sirena Kahit anong gawin nila bandera ko'y di tutumba Drum na may tubig ang sinisisid Naglalakihang mga braso, saki'y dumidikdik Drum na may tubig ang sinisisid Sa patagalan ng paghinga, sa'kin kayo ay bibilib [ Lyrics from: http://www.lyricsmode.com/lyrics/g/gloc_9/sirena.html ] [Gloc 9] Hanggang sa naging binata na ako Teka muna mali, dalaga na pala 'to Pero bakit parang lahat ay......

Words: 565 - Pages: 3

Free Essay

English Bruh

...Luis Miguel D. Velasco 3-J English I. Research Topics : Social media plays a crucial role in a teenager’s life. II. Thesis Statement : Social media reveals the true character or identity of a teenagers either be popular or full of negative feedbacks, these highly affect how teen’s look and value their lives. III. Research Proposal : A. Research Purpose 1) To observe if teens get distracted with schooling (grades/academics) 2) To determine if teens struggle with friends in school and outside (social events & extra-curricular) 3) To identify how teen’s look at life (affected, positive or negative) due to social media. B. Research Questions 1) Do online social networks corrupt values and morals of a teen or every social media user in general? 2) Do teenagers be cautions in posting or sharing information about themselves in social networks? 3) Do teenagers spend more time browsing & surfing social media networks rather than studying academics for school? 4) Does social media affect relationships between children / teenagers and their parents? 5) Can cyberbullying be present to teens in social media networks? IV. Annotated Bibliography Subject guides. (2015, February 3). Retrieved February 17, 2015, from http://subjectguides.fortlewis.edu/content_mobile.php?pid=435944&Sid=3604900 Niemer, E. (2012, February 1). Teenagers and social media. Retrieved February 17, 2015, from......

Words: 469 - Pages: 2

Premium Essay

Suck Deze Nuts Bruh

...Lol nah bruh 4/20 blaze it fslfiherkjd ngvjk vdthrnhj gbghbgg hgj,,bgulb kj brbdb dbgh bng gg j jk ghghb g g hng hjg jhv jfvd jfvd fvd fvd vf vf vfd vfd kvfd kvfd kfvd kfv kvf kvf f v vhh v hf hf hv hhfhfh vfhf h fh fhf h fh fh fhf hfh fhh f hf hf hfhxg bh hh h hh h h h hh h h hh h hh h h h hh h hh hh h hh h h h h h ehdh d hh dh dh d hh dh d hdh d hd h dhd h dh dhd h d hd h dhd hd hd hd hd h d hd hd h dhdh d hd h dh dh dh dh dh dh dhd hdh d hd hd hd h Lol nah bruh 4/20 blaze it fslfiherkjd ngvjk vdthrnhj gbghbgg hgj,,bgulb kj brbdb dbgh bng gg j jk ghghb g g hng hjg jhv jfvd jfvd fvd fvd vf vf vfd vfd kvfd kvfd kfvd kfv kvf kvf f v vhh v hf hf hv hhfhfh vfhf h fh fhf h fh fh fhf hfh fhh f hf hf hfhxg bh hh h hh h h h hh h h hh h hh h h h hh h hh hh h hh h h h h h ehdh d hh dh dh d hh dh d hdh d hd h dhd h dh dhd h d hd h dhd hd hd hd hd h d hd hd h dhdh d hd h dh dh dh dh dh dh dhd hdh d hd hd hd h Lol nah bruh 4/20 blaze it fslfiherkjd ngvjk vdthrnhj gbghbgg hgj,,bgulb kj brbdb dbgh bng gg j jk ghghb g g hng hjg jhv jfvd jfvd fvd fvd vf vf vfd vfd kvfd kvfd kfvd kfv kvf kvf f v vhh v hf hf hv hhfhfh vfhf h fh fhf h fh fh fhf hfh fhh f hf hf hfhxg bh hh h hh h h h hh h h hh h hh h h h hh h hh hh h hh h h h h h ehdh d hh dh dh d hh dh d hdh d hd h dhd h dh dhd h d hd h dhd hd hd hd hd h d hd hd h dhdh d hd h dh dh dh dh dh dh dhd hdh d hd hd hd h...

Words: 411 - Pages: 2

Premium Essay

Bruh

...1. The Industrial Revolution was a period of time between the mid 18th century and the mid 19th century where dramatic and unprecedented changes happened in the English society. A feature that characterised this period in time included the introduction of new technologies which in turn caused social and economic issues. The Industrial Revolution made leaps and bounds in technological development. These technologies emerged between the 18th and 19th century, As England began to drift towards machine-based manufacturing. The introduction of steam power, the catalyst of the Industrial Revolution, led to steam machines being implemented in a wide array of machinery. Steam power replaced manual labour due to its cost efficiency, and this in turn developed into my next feature; transformation of English society. The technological innovation brought about in the British industrial revolution also brought about rapid social transformation. Population boomed as people flocked to urban centres to search for work. The working classes had to live in destitute conditions while children were forced to work. These changes in social realities created pressure for political change as well, with demands for labour rights and equality. Technological transformation in the Industrial Revolution also caused the economic development happening in England. With mass-industrialisation came an unprecedented growth in the economy of Great Britain, fostered by the development of steam......

Words: 938 - Pages: 4

Premium Essay

Bruh Its Chill

...Mesoamerica Notes * The moon is normally represented as female * Lots of rulers in the Olmec period were expressed with gender ambiguity * Shamanism is basically the representation of trance state through art * All the Mesoamerican peoples were using the same ingredients in their cooking because there was interaction over distance Reading Notes 1/31/16 * Traits of Mesoamerica * Food via cultivation * Basic crops * Corn * Beans * Squash * Avocado * Papaya * Animals * Fattened voiceless dog (I cry everytime) * Duck * Economic Practices and Materials * Industries and tools * Construction of stone or clay * Ceramics * Stonepolishing of obsidian * Metallurgy * Textiles and basketry * Exchange * Markets * Transport * Hanging bridges * Gourd rafts * Military organization and gear * Wars for purpose of sacrifice victims * Ritual Practices and Materials * Deities: a series of divinities, ie “Tlaloc” * Sacrifice-related practices * Human sacrifice * Removing the heart form living persons * Head trophies * Canabalism * Some kinds of self-sacrifice * Ritual use of paper......

Words: 534 - Pages: 3

Free Essay

Bruh

...SUNDAY 13TH FEBRUARY, 1965 We arrived to the Home of the Wiradjuri people, Wellington. The bus trip was about one hour and the scenery was AMAZING! During the ride as a group we discussed about what we wanted to achieve and it was clear that the majority of us aimed to bring attention to the poor state and lack of Aboriginal health, their houses and the children’s education. I had a chat with Bob Gallagher and David Pepper (two of my good friends right now) and we felt that we strongly wanted to minimize the socially discriminated barriers which existed between the Aboriginals and the whites. Personally for me, this whole ‘Freedoms Riders’ hasn’t fully sunk into my head yet. Who knew at the age of nineteen, I would be given the chance to help make a change, so I guess this is a massive step for me, if not all of us. The first thing I noticed was that the town was overcrowded and congested. A large amount of the kids had eye diseases and the ground was three-quarters mud. The houses were made out of tin and the river was dirty and contaminated. I know I am a man but a few tears had slipped into my eyes seeing all this. It isn’t fair for these people to be here, especially these children. I thought the conditions in Orange were bad, but this was way worse. More people really need to get out here and see this for themselves. We conducted surveys with the Indigenous and non-indigenous people to find out what they thought about these living conditions. I could see that the......

Words: 1284 - Pages: 6

Premium Essay

I Adore Life

...Both wearing camo pants and black hoodies. One is wearing an old Chicago Bulls hat with the bill turned up, another a slouched beanie. The two teens walk up to the old man, now immobile. RED HAT: AY YO BRUH YOU GOT A DOLLA? BEANIE: Ey yo, nigga, dis nigga dead? RED HAT: DUH FUCK YOU MEAN HE DEAD?!?!? DIS NIGGA SLEEPIN’ EY YO BROKE DICK DONKEY ASS NIGGA YOU GOTTA DOLLA YOU DEAF NIGGA DUH FUCK WRONG WITCHU. BEANIE: Ey bruh, hold up, he ain’t movin’ dawg. EXT. LIQUOR STORE: Red Hat pulls out a cigarette and lights it. He draws a puff and exhales angrily through his nose. RED HAT: Man, gettin’ bored wit dis shit bruh, ain’t a nigga got time fuh dat. We suppose to be headin’ to Keshawns spot so we get lit bruh, You know I wanna smash on dat one bih Ladedra tonight my nigga. BEANIE: Bruh, check dat shit on his wrist, dat a Rolex? Beanie notices an old Rolex watch, the crystal cracked with the initials A.J. on it. BEANIE: Yo nigga, He money bruh, or at least was…. RED HAT: MAN NIGGA LEMME SEE DAT SHIT Red Hat Shoves Beanie aside violently and grabs the old man’s wrist. The old man makes a small groan and looks up at Red Hat. RED HAT: DUH FUCK NIGGA, I THOUGHT HE DEAD I THOUGHT HE DEAD?!?!?! BEANIE: BRUH! HUH! WUH! NAH NIGGA HE DEAD HE SUPPOSE BE DEAD NIGGA The old man stretches a hand out towards Red Hat. Startled, Red Hat jumps back and raises his fist up in the air. OLD MAN: Pleeeease…. Hellllp…. ......

Words: 1328 - Pages: 6

Premium Essay

Bruh

...Review & Critical Thinking Questions Review Questions: 1. What are diagnostics? How is this related to the health sciences? -Diagnostics covers the identification of diseases, illnesses, and other conditions and the process by which the identification is made. -This is related to the area of health sciences in the way that it’s helping you to understand what is wrong with you and your body. 2. What is trepanation? Why was this used? -Trepanation is drilling a hole into the skull of the patient in order to release intracranial pressure and other reasons. - Trepanation was used in an attempt to help people suffering from migraines, epilepsy, mental disorders, and head injuries. 3. Describe three ways that healthcare is funded. -Three ways that healthcare is funded is by federal, state, and local governments. 4. What are private healthcare sites? What are their characteristics? -Private healthcare sites are those where the hospital or office is owned by a for-profit company. -The focus for the site is on making a profit, similar to other for-profit companies that we find in other business sectors. 5. What is patient-centered care? - Patient- centered care is the part of the where the patient becomes active for their care and treatment regimen. They are also increasingly being included in planning and decision-making regarding health care policy and program development. Critical Thinking Questions 1. Private health insurance is a common......

Words: 573 - Pages: 3

Premium Essay

Bruh

...My name is Jovanny Morales. I created a fictional interview about interviewing an immigrant that went through naturalization. The name of person I’m interviewing is Addarren. Addarren has been an American citizen for 15 years. What inspired you to become a U.S. Citizen? Addarren: When I was younger, I would listen to my family talking about how America has a good economy and how Americans have great lives. So I decided that I would go to the states when I get old enough. What steps did you have to take as part of the naturalization process? A: I had to take a Citizenship test. I also had to learn how to speak English, but, I had already learned English at a young age. I had to do a fingerprint stamp, and answer questions about my personal background. And after all that I had to pledge my loyalty to America. How would you describe how you felt about the process? A: I was nervous, but, I was more excited than nervous. How has gaining citizenship changed your life? Is your daily life different because of gaining citizenship? A: It changed my life, but it was pretty hard in the beginning. You know finding a good job and all that. But eventually it all worked out and now im doing good, so yeah my daily life is different now. Do you feel the process was worthwhile? A: Well it was kind of long but it was worth it. Would you it again if you had to? A: If I had to yes. Like if my citizenship depended on it then yeah, of course. But I wouldn’t willingly do it. Were you...

Words: 446 - Pages: 2

26-12-2018, 09:05 | $0 Shipping | Metallbearbeitung & Schlosserei